TH / EN

  • พบกับบูท แวค รีเสิร์ช ที่งานสบมท 16-18 มี.ค.นี้นะคะ

  • เครื่องตรวจข้อสอบอัจฉริยะพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือและ SDK

Smart Card Reader

เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

อ่านบัตรประชาชนของกรมกรมการปกครองได้ทุกรุ่น ใช้ร่วมกับโปรแกรมตำรวจ, สปสช และโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ ทะเบียนราษฎร์ได้เป็นอย่างดี

More