กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย FS21M/ FS20

  1. หน้าจอ FS21M ขึ้นคำว่า Ready Local ใช้งานแบบเน็ตเวิร์คไม่ได้ คลิกที่นี่
  2. ไม่สามารถเข้าหน้าเวบ FAS ได้ คลิกทีนี่
  3. ต้องการ Restart FAS Service ต้องทำอย่างไร คลิกทีนี่
  4. ถ้าทำแผ่นหาย จะดาวน์โหลดโปรแกรม FS20 ได้ที่ไหน คลิกทีนี่
  5. เครื่องสแกนส่งเสียงสัญญาณตอบรับการสแกนนิ้วตลอดเวลา คลิกที่นี่
  6. ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมายังฐานข้อมูล FAS ไม่ได้ คลิกที่นี่
  7. เวลาสแกน เครื่องสแกนขึ้นสถานะเป็น Empty Base ถ้าถอดสายแลนออก จะสแกนได้ตามปกติ คลิกที่นี่
  8. Import ข้อมูลจากฐานข้อมูล FASSQL ไปยังโปรแกรม TA ไม่ได้ คลิกที่นี่
  9. เมื่อทำเครื่องใหม่หรือย้ายฐานข้อมูลไปไดร์ฟอื่นแล้วเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้
  คลิกที่นี่
  10. จัดเก็บลายนิ้วมือจากหน้าโปรแกรมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร คลิกที่นี่
   
 
1.ถาม หน้าจอ FS21M ขึ้นคำว่า Ready Local ใช้งานแบบเน็ตเวิร์คไม่ได้
ตอบ    - สาเหตุเกิดจาก FS21M ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้ แก้ไขได้โดย
     - ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ LAN ว่าเป็นปกติหรือไม่
     - ตรวจสอบให้ FS21M และ Server อยู่ในวง Lan เดี่ยวกัน
     - ตรวจสอบ IP Adress ของ FS21M และ IP Address ใน FAS ให้ตรงกัน
2.ถาม ไม่สามารถเข้าหน้าเวบ FAS ได้
ตอบ เช็ค service ของ Futronic Finger Authentication Service ว่ายังทำงานอยู่หรือไม่
  ทำได้โดย คลิกขวาที่ My computer --> Manage--> Service & Application tools ดับเบิ้ลคลิกที่ Service แล้วดูว่า Futronic Finger Authentication Service ทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ทำการ Start service นั้น หรือหาก Service นั้นหายไป อาจเนื่องมาจากมีคนเผลอลบทิ้ง ให้ทำการ Install ใหม่จากแผ่นซีดีที่แนบไปกับกล่อง
  (cd:/FS2x & FAS/FAS5.7.2/setup.exe)
3.ถาม ต้องการ Restart FAS Service ต้องทำอย่างไร
ตอบ ในกรณีที่เช็ค IP ของเครื่องและของ Server รวมถึงตรวจสอบแล้วว่า Network ทำงาน
  เป็นปกติ อาจเป็นไปได้ที่ไฟล์ตัวใดตัวหนึ่งของ FAS หายไป หรืออาจโดยลบทิ้งไป วิธีการคือต้องทำการ Repair FAS โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่นี่
4.ถาม ถ้าทำแผ่นหาย จะดาวน์โหลดโปรแกรม FS20 ได้ที่ไหน
ตอบ
โปรแกรมสำหรับ FS20 และ FAS คลิกที่นี่
  โปรแกรมคิดเวลาและคิดเงินเดือนอย่างง่าย คลิกที่นี่
5.ถาม เครื่องสแกนส่งเสียงสัญญาณตอบรับการสแกนนิ้วตลอดเวลา
ตอบ
อาจเป็นเพราะกระจกสแกนสกปรก อาจมีคราบลายนิ้วมือติดอยู่ แก้ได้โดย
  ทำความสะอาดกระจกสแกนด้วยผ้าแห้งสะอาดหรือสเตย์คลีน
6.ถาม ดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนมายังฐานข้อมูล FAS ไม่ได้
ตอบ ให้ทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือกับ FAS ก่อน โดยการ Initailize
 
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แล้วจึงทำการ Import ข้อมูลอีกครั้ง
  ทำได้โดย
  - ที่ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ กด Ent ค้างไว้แล้วใส่ PIN เป็น 123456
  - เลื่อนไปที่หัวข้อ 5 : Allow init แล้วกดเลข 5 ที่ตัวเครื่อง
  - กด เลข 1
  - แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่อง
  - เข้าหน้าเวบ FAS (http:/127.0.0.1:4800)
  - Login เข้าด้วย Username, password ของท่าน
  - ไปที่ Setting-->Fin'lock definition
  - เลือกเครื่องที่ต้องการ แล้วคลิกที่ Initilize
 
7.ถาม เวลาสแกน เครื่องสแกนขึ้นสถานะเป็น Empty Base ถ้าถอดสายแลนออก
  จะสแกนได้ตามปกติ
ตอบ เกิดจากฐานข้อมูลใน FAS หายไป ทำได้โดย เข้าไปเว็บ FAS แล้ว Get User ทั้งหมดจากเครื่องสแกน มาที่ FAS คลิกที่ภาพเพื่อดูขั้นตอนการ Get User
 
8.ถาม Import ข้อมูลจากฐานข้อมูล FASSQL ไปยังโปรแกรม TA ไม่ได้
ตอบ ปัญหาเกิดจากไฟล์ config ของ FS21&FAS Tool หายไป เนื่องจาก ไฟล์ config ของ
  FS21&FAS Tool ที่ชื่อว่า DefFMT.txt ถูกลบ วิธีแก้ไขคือใส่ค่า config เข้าไปใหม่
  ทำได้โดย
  วิธี config FAS
1.เปิดโปรแกรม Time Adtendance
2.เปิด FS21&FAS Tool
3.เลือก FASSQL
4.เลือก ส่งข้อมูลไปยัง Time Adtendance Office
5.ใส่ค่า config ของฐานข้อมูล FAS แต่ละช่องให้ถูกต้อง
   FAS Server IP = ไอพีของเครื่องที่ติดตั้ง FAS
   Port = ค่า Default ของ Port SQL ปกติจะเป็น 1433    ***
   User= sa
   password= password     (sale อาจตั้ง password เป็น 1234)
   ดูตัวอย่างตามภาพ
 
  *** ตั้งค่า port SQL
-Start > SQL Server  > Configuration Tool  > SQL Server Configuration  >  SQL Server NetworkConfiguration
-กด +
-คลิกที่ Protocal SQLEXPRESS
-คลิกขวาที่ TCP/IP
-เลือก Properties
-เลือก tab IP Address
-ที่ IP All ให้ลบ TCP Dynamic Port แล้วใส่เลข 1433 ลงใน TCP Port
9.ถาม เมื่อทำเครื่องใหม่หรือย้ายฐานข้อมูลไปไดร์ฟอื่นแล้วเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้
ตอบ วิธีการ Config database คลิกที่นี่
10.ถาม จัดเก็บลายนิ้วมือจากหน้าโปรแกรมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร้
ตอบ อาจเกิดจากใช้ IP คอมพิวเตอร์แบบ Dynamic ทำให้ IP เปลี่ยนไปเป็น IP อื่น
  เครื่องสแกนจึงหา IP เดิมของเครื่อง Server ไม่พบ วิธีแก้ ตั้ง IP ให้ใหม่ เป็นแบบ IP คงที่ และตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่