กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย School Edition

  1. รายงานการส่ง SMS ขึ้นสถานะ "ส่งข้อความผิดพลาด" คลิกทีนี่
  2. ส่ง SMS ไม่ได้ แสดงสถานะในรายงานว่า "ส่งข้อความล้มเหลว" คลิกทีนี่
  3. เวลาสแกนเข้าออกไม่แสดงบนรายงาน (สำหรับเครื่องสแกน EP300) คลิกทีนี่
  4. Import ข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ excel เข้าโปรแกรมไม่ได้ คลิกทีนี่
   
 
1.ถาม ปัญหา รายงานการส่ง SMS ขึ้นสถานะ "ส่งข้อความผิดพลาด"
ตอบ สาเหตุ เกิดจากรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ SMS ไม่ถูกต้อง ทำให้ส่ง SMS ไม่ได้
  วิธีแก้ ให้ผู้ใช้ติดต่อขอรหัสผ่านกับ ThaiBulkSMS ที่เบอร์ 02-514-8001
 
2.ถาม ปส่ง SMS ไม่ได้ แสดงสถานะในรายงานว่า "ส่งข้อความล้มเหลว"
ตอบ เกิดจากใส่รหัสผ่านผิด เบื้องต้นแก้โดย ขอรหัสผ่านใหม่ แล้วลองส่งจากเว็บส่ง SMS
  โดยตรงจะสามารถส่งได้ แต่จะไม่สามารถส่งด้วยโปรแกรม SMS Auto ได้ เพราะ IP เครื่องโดนบล็อคจากทางเว็บ thaibulkSMS (ใส่รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้ง นอกจากส่ง SMS ไม่ได้แล้ว เว็บส่ง SMS จะบล็อค IP เครื่องที่ส่งด้วย) จึงต้องติดต่อไปที่เว็บ thaibulkSMS เพื่อ reset ค่าใหม่

สรุป เมื่อโปรแกรมส่ง SMS ไม่ได้ จากการตั้งค่ารหัสผ่าน SMS ผิด มีวิธีแก้ปัญหา 2 ขั้นตอน โดยติดต่อไปที่เว็บ www.thaibulkSMS.com เบอร์ 0811234903 1.ขอรหัสผ่านใหม่
2. ขอปลดล็อค IP เครื่องซึ่งโดนบล็อค
3.ถาม เวลาสแกนเข้าออกไม่แสดงบนรายงาน (สำหรับเครื่องสแกน EP300)
ตอบ สาเหตุ เกิดจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนแบบ Real time
  วิธีแก้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
4.ถาม Import ข้อมูลนักเรียนจากไฟล์ excel เข้าโปรแกรมไม่ได้
ตอบ สาเหตุ เกิดจากไฟล์ excel ที่นำมา Import มีรูปแบบไม่ถูกต้อง
  รูปแบบของไฟล์ excel ที่ถูกต้องและเงื่อนไขต่างๆในไฟล์ คลิกที่นี่
  * คอลัมน์ รหัสประจำตัว, คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, แผนก/ชั้นปี ,ตำแหน่ง/ฝ่าย/ห้อง ห้ามเป็นค่าว่าง
  ** คอลัมน์ตั้งแต่ A-AD ต้องมีหัวคอลัมน์ที่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด หัวคอลัมน์ห้ามว่าง