FS20
ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือราคาประหยัด สำหรับทุกองค์กร

Fingerprint time attendance & access control
FS20 ระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติด้วยลายนิ้วมือราคาประหยัดที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกองค์กรที่ต้องการความสะดวก ปลอดภัยในการควบคุมการเข้าออกประตูและการบันทึกเวลาทำงาน

เครื่องรุ่น FS20 สามารถทำงานแบบ Stand alone หรือ เชื่อมต่อในลักษณะเน็ตเวิร์ค(Network) ก็ได้ โดยในการใช้แบบเน็ตเวิร์คนี้จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่ลงซอฟแวร์เฉพาะ (Fingerprint Authentication Server: FAS) ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของ เครื่องรุ่น FS20 ทั้งหมดในระบบ

การเชื่อมต่อในลักษณะเป็นเน็ตเวิร์คลายนิ้วมือจะถูกเก็บไว้ใน FAS ที่สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ไม่จำกัด ส่วนการทำงานแบบ Stand alone นั้น เครื่องแต่ละเครื่องจะเก็บลายนิ้วมือและข้อมูลการเข้าออกในตัวเครื่องเลย โดยไม่ต้องต่อเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

Features

• การเข้าออกสามารถทำได้สองวิธี คือ
   o ลายนิ้วมืออย่างเดียว (1:N)
   o กดรหัส+ลายนิ้วมือ (1:1)
• พนักงานแต่ละคนสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือได้สูงสุด 3 นิ้ว
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ฯลฯ เกี่ยวกับรายละเอียดและลายนิ้วมือของพนักงานทั้งในเครื่อง เครื่องรุ่น FS20 และ FAS โดยผ่านระบบ LAN
• ทำงานได้ทั้งแบบ Stand alone และ Network

Stand alone mode

• ในตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือได้สูงถึง 500 ลายนิ้วมือ หรือข้อมูลการเข้าออก 32,000 รายการ
• ตรวจสอบลายนิ้วมือโดยการจับคู่กับลายนิ้วมือในตัวเครื่อง
• ข้อมูลการเข้าออกใน เครื่องรุ่น FS20 สามารถส่งไปยัง FAS โดยผ่านระบบ LAN ได้ และสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้ในรูปของ excel หรือ text file ก็ได้

Click here to enlarge

Network mode

• เก็บข้อมูลลายนิ้วมือและข้อมูลการเข้าออกเก็บได้ไม่จำกัด เพราะเก็บใน FAS
• ตรวจสอบลายนิ้วมือโดยการจับคู่กับลายนิ้วมือใน FAS
• ข้อมูลการเข้าออกที่เก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text file ก็ได้
• FAS สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้สูงสุดที่ 99 เครื่อง ในกรณีที่มีประตูเข้าออกหลายทาง
• ถ้าการเชื่อมต่อในระบบ LAN เกิดขัดข้อง FS20 จะเปลี่ยนมาทำงานในโหมด stand alone โดยอัตโนมัติ

Specification

• Fingerprint image resolution: 320x480 pixel,500DPI
• Light source: 4 Infra Red LEDs
• Finger scanning window size: 16mm x 24mm
• Fingerprint recognition accuracy: FAR-10-6, FRR-10-2
• Display: 2 x 16 English characters LCD.
• User input & prompt: 16 keys keypad, Buzzer, red and green LED
• Interface to PC: Ethernet
• With lithium battery powered Real Time Clock
• Door control: 1 Door Strike, 1 Door Switch and 12VDC/1.5A
• Operating temperature: -10 to +55 Degrees
• 140mm(W) x 110mm(H) x 41.5mm(D)
• Enclosure: 3mm thickness ABS

Fingerprint Authentication Server (FAS)

• FAS จะมีซอฟแวร์เฉพาะที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเข้าออกและควบคุมเครื่องทั้งหมดในระบบ
• ลายนิ้วมือที่กำลังสแกนจาก เครื่องไม่ว่าจะส่งมาจากเครื่องใดก็ตาม ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ FAS เพื่อเปรียบเทียบลายนิ้วมือในฐานข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผลจะถูกส่งกลับไปที่เครื่องนั้นๆอย่างถูกต้อง
• การลงทะเบียนลายนิ้วมือใน FAS ทำโดยการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerprint reader)WFS80 เชื่อมต่อด้วย USB 2.0
• ฐานข้อมูลใน เครื่องทุกเครื่องและใน FAS สามารถปรับให้ตรงกันได้ในครั้งเดียว
• ข้อมูลรายการเข้าออกใน เครื่องสามารถอัพโหลดไปยัง FAS ได้
• ข้อมูลการเข้าออกที่เก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ฯลฯ เกี่ยวกับรายละเอียดและลายนิ้วมือของพนักงานทั้งในเครื่อง เครื่องและ FAS โดยผ่านระบบ LAN
• สามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ข้อมูลของพนักงาน (ไม่รวมข้อมูลลายนิ้วมือ) สามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลได้ด้วย
• สามารถทำรายงานการเข้าออกได้ 3 แบบ
   o เข้าครั้งแรกและออกครั้งสุดท้ายภายใน 24 ชม.
   o เข้าครั้งแรกใน 24 ชม.
   o เข้า-ออกแบบกะ ซึ่งมีกะแบบข้ามคืน
• การอนุญาตเข้าออก กำหนดรูปแบบได้ดังนี้
   o สำหรับ เครื่องแต่ละเครื่อง
   o สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม/ กะ
   o สำหรับช่วงเวลาในแต่ละวันหรือวันที่กำหนดในทุกๆสัปดาห์ เช่น ไม่ให้เข้าออกทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์

Click here to download
 
 
 

fingerprint, figerprint reader, fingerprint scanner, finger scan, fingerprint access control, fingerprint time attendance, fingerprint time recoreder, fingerprint time attendant, finger scan, เครื่องตอกบัตร, บัตรตอก, สแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนนิ้ว, สแกนนิ้ว, สแกนนิ้วมือ, ประตูอัตโนมัติ, กลอนไฟฟ้า, ไม้กั้น, turnstile, fingerprint sdk, door lock, elecronic door lock, hip, taff, เครื่องรูดบัตร, เครื่องทาบบัตร