WAC Lesson Online

ระบบบทเรียนออนไลน์


- ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยวิธีง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
- ประหยัดค่าหนังสือ ไม่ต้องซื้อตำราราคาแพงๆ
- ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา
- รองรับ PC, Notebook, iPad, Tablet Andriod และอุปกรณ์ Smart Device ทุกชนิด
Features
1. สร้างสื่อการสอนได้หลายรูปแบบ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
- รองรับบทเรียนในรูปแบบ ข้อความ, ภาพ, เสียง และวีดีโอ รวมถึงการใส่ลิงค์วีดีโอจาก Youtube
- แนบไฟล์สื่อการสอนเข้าสู่บทเรียนได้มากกว่า 1 ไฟล์ในแต่ละบทเรียน
- ตกแต่งตัวอักษรและรูปแบบการจัดวางได้ตามต้องการเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
- อาจารย์สามารถสร้างบทเรียนได้เองง่ายๆจากในโปรแกรมหรือนำเข้าจาก Word, PDF, ฯลฯ ก็ได้
- มีระบบช่วยค้นหาบทเรียนจากในอินเตอร์เน็ต
- กำหนดกลุ่มเนื้อหาวิชา สร้างเนื้อหา, รายวิชา และเนื้อหาบทเรียนได้ไม่จำกัด รวมถึงแก้ไข, เพิ่ม, ลบ บทเรียนที่สร้างไว้ได้เอง
- ผู้สอนสร้างข้อสอบ Pretest, Posttest กำหนดคำตอบที่ถูกต้องพร้อมคำอธิบายสำหรับแบบฝึกหัดแต่ละข้อได้
2.นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา
- ศึกษาเนื้อหาและบทเรียนในระบบได้ด้วยตนเอง
- ฝึกทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบในระบบทีละข้อหรือเป็นชุดเหมือนการทำข้อสอบจริง มีให้ทั้ง Pretest และ Posttest พร้อมสรุปคะแนนสอบอัตโนมัติ
- ทำงานผ่านเวบ จึงไม่ต้องลงโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพียงแค่ต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น
 
3. รองรับอุปกรณ์ Smart Device ทุกชนิด
- PC
- Notebook
- iPad
- Tablet Andriod
- Smart device อื่นๆ
 
OMR Operation Chart
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบ, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ, เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ, เครืองตรวจแบบสอบถาม, เครื่องตรวจข้อสอบ, เครื่องตรวจคำตอบ, เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, กระดาษคำตอบ, คลังข้อสอบ, เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝน, omr, optical mark recognition, เครื่อง OMR, คลังข้อสอบ, สอบออนไลน์, test online, test storage, คลังข้อสอบ, test bank, exam bank, knowledge base, knowledge bank, บทเรียนออนไลน์, lesson online, chapter online, exam online, past exam, ข้อสอบเก่า