MI Board M5
Portable Interactive Board

เปลี่ยนไวท์บอร์ดธรรมดาเป็นสุดยอดกระดานอัจฉริยะด้วย MI Board
มี 2 รุ่น ได้แก่ Windows และ Andriods


กระดานอัจฉริยะ ชนิดพกพา

• เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้
• สะดวกสบาย พกติดตัวไปได้ทุกที่ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะราคาแพงๆ แค่ติด MI Board M5 ลงบนพื้นผิวที่เรียบ เช่น ไวท์บอร์ดธรรมดา, ฉากรับภาพ หรือผนังห้อง เท่านี้คุณก็จะมีกระดานอัจฉริยะคุณภาพสูงไว้ใช้ทันที
• ติด MI Board Bar ตรงด้านไหนของจอภาพก็ได้ ยึดกับจอได้ทั้งแม่เหล็กและกาว 2 หน้า
• มีฟังก์ชั่นช่วยการสอนหลายรูปแบบ
• บันทึกหน้าจอการเรียนการสอนได้ทั้งแบบ VDO, PDF, PPT, JPEG และ Html รวมถึงสั่งพิมพ์และส่ง E-mail ได้ทันทีอีกด้วย
• เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน, ห้องฝึกอบรม และการนำเสนอในห้องประชุม

• มี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Windows และ Andriods

Features

การเขียน, วาด และเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นปากกา
มีรูปแบบปากกาหลากหลายให้เลือกใช้ เลือกสีและขนาดของเส้นได้ตามต้องการ เช่น
• Pencil – ดินสอ
• Brush – แปรง
• Laser Pen – ปากกาเลเซอร์ กระพริบได้เพื่อเน้นข้อความ
• Fluorescent Pen – ปากกาเรืองแสงเน้นข้อความ
• Intelligent Pen – เปลี่ยนภาพวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตอัตโนมัติ
 
ฟังก์ชั่นการพิมพ์ข้อความและคำบรรยายภาพ
• Screen keyboard & Text box - ผู้สอนสามารถสร้างกล่องข้อความและพิมพ์ข้อความ จากแป้นพิมพ์ด้วยฟังก์ชั่นนี้
 
• Screen annotation – ผู้สอนสามารถวาดภาพลงในเอกสารออฟฟิศ (เช่น Word, Excel, Powerpoint ฯลฯ)ที่เปิดอยู่ โดยที่สามารถใช้เมนูต่างๆของเอกสารออฟฟิศนั้นได้ตามปกติ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
การเพิ่มภาพประกอบและคำบรรยายภาพจาก Image Library
เพื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น โปรแกรมมี Image Library ซึ่งบรรจุภาพสำเร็จรูปในหมวดต่างๆให้เลือกใช้ตามต้องการ ได้แก่ หมวดฟิสิกซ์, เคมี, ธงชาติ, ไอที, 3D, กล่องคำบรรยายภาพ และตัวอักษร
  การวาดและการวัดระยะ


เพื่อให้การวาดภาพต่างๆเป็นมาตรฐานและมีองศาที่ถูกต้อง โปรแกรมมีเครื่องมือดังต่อไปนี้
• Protractor – ไม้ครึ่งวงกลม ใช้ในการวาดภาพมุมที่ระบุองศาที่แน่นอน เช่น เส้นโค้งและเซคเตอร์ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
• Triangle ruler – ไม้ฉากสามเหลี่ยม สำหรับวาดเส้นตรงที่ทำมุมแน่นอน มีให้เลือกทั้งแบบ 30-60 องศาและ 45-45 องศา หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
• Compass – วงเวียนเขียนแบบ สำหรับวาดเส้นโค้ง วงกลม และเซคเตอร์ตามมุมที่ต้องการ หมุนและย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ
• Ruler – ไม้บรรทัด ช่วยให้การวาดเส้นตรงมีระยะที่ถูกต้องแน่นอนยิ่งขึ้น หมุน, ย้ายตำแหน่ง และยืดขนาดไม้บรรทัดได้เองตามต้องการ
การเน้นจุดสำคัญ

•Wrap screen – ปิดเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจในจุดสำคัญ
   
• Spotlight – เน้นจุดสำคัญแบบสปอร์ตไลท์ มีหลายรูปทรงให้เลือก ทั้งวงกลม, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม,ทรงบานประตู และ รูปดาว เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ตามต้องการ เปลี่ยนสีฉากหลังและทำให้โปร่งใสได้
   
Image capture – คือการ copy บางส่วนของภาพ ทั้งจากในสไลด์ปัจจุบันและจากเอกสารภายนอกอื่นๆ มาไว้ในสไลด์เพื่อเน้นจุดสำคัญ
ฟังก์ชั่นยางลบ

สามารถเลือกลบได้ทั้งแบบ ลบทั้งหมด, ลบพื้นที่บางส่วน และลบเฉพาะจุด และสามารถเลือกขนาดของยางลบได้ตามต้องการ
สไลด์และภาพพื้นหลัง
สไลด์
• สามารถเพิ่มสไลด์และเลือกพื้นหลังได้ตามต้องการ เช่น พื้นเป็นภาพหน้าจอ, พื้นขาว, พื้นน้ำเงิน, พื้นดำ หรือเลือกภาพที่ต้องการ
• ลบสไลด์และเรียกดูสไลด์หน้าที่ต้องการได้
• Zoom in
    - การซูมเข้าเฉพาะจุด สามารถขยายภาพได้ 1.25 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง
     - การซูมเข้าเฉพาะพื้นที่ ทำได้โดยคลิกค้างและลากเม้าส์ในพื้นที่ที่ต้องการ โปรแกรมจะทำการซูมพื้นที่นั้นให้พอดีกับหน้าจอ
• Zoom out
     - การซูมออก สามารถย่อภาพได้ 0.8 เท่าต่อการคลิก 1 ครั้ง
• Move screen – ย้ายสไลด์ไปในทิศทางที่ต้องการ
 
ภาพพื้นหลัง

• พื้นหลังสามารถเปลี่ยนสีและภาพได้เองตามต้องการเพื่อความสวยงาม โดยจะเลือกจากแบบที่มีให้ หรือภาพที่มีในเครื่องก็ได้
บันทึก-เล่นวีดีโอ นำเข้าสื่อมัลติมีเดีย
Screen Recorder

• Screen recorder
บันทึกการสอนทั้งภาพและเสียงเป็น Dpb file สามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้

*Dpb file เป็นไฟล์วีดีโอที่ใช้สำหรับ MI Board M3 โดยเฉพาะ มีขนาดเล็กมากและสามารถควบคุมไฟล์ขณะเล่นได้
  Media
• ผู้สอนสามารถนำวีดีโอที่เตรียมไว้เล่นได้ ควบคุมการเล่นได้เหมือนวีดีโอโดยทั่วไป สามารถตั้งขนาดกว้างยาวของวีดีโอได้ตามต้องการ และใส่ได้มากกว่า 1 วีดีโอใน 1 สไลด์ สามารถ delete, copy วีดีโอในสไลด์ได้ตามต้องการ
        TOP
การเรียกดูและเปิดไฟล์ชนิดอื่นๆ
 
ในกรณีที่ผู้สอนต้องการนำไฟล์ชนิดอื่นๆ เช่น Word, Excel, Powerpoint มาประกอบการสอน สามารถใช้ฟังก์ชั่น Windows Viewer เพื่อดูและเปิดไฟล์นั้นๆขึ้นมา สามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์นั้นๆได้ รองรับไฟล์ swf, ppt, doc, xls, ppts,xlsx, txt
Slide Output
เมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนสามารถส่งออกสไลด์การสอนในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้
• Print – เรียกดูภาพก่อนพิมพ์ และเลือกที่จะพิมพ์ทั้งหมด, พิมพ์หน้าปัจจุบัน และพิมพ์บางส่วนของสไลด์ได้
• Export – สไลด์การสอนสามารถส่งออกเป็นไฟล์ JPEG, PPT, PDF และ HTML ได้
• E-mail – ส่งอีเมล์สไลด์ในรูปแบบ HHT, PDF และ PPT ได้
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
 
• Timer/ Clock – แสดงเวลาที่หน้าจอได้ รวมถึงมีฟังก์ชั่นนับเวลาถอยหลังสำหรับการแข่งขันทำบททดสอบด้วย


• Switch user – โปรแกรมมีผู้ใช้ให้เลือก 3 ระดับ ได้แก่ Beginning (เริ่มต้น), Intermediate (กลาง) และ Advanced (สูง) ในแต่ละระดับ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการใช้งานในรูปแบบของตัวเองได้
อุปกรณ์ในกล่อง
 
• MI Board bar 1 เครื่อง
• ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 1 แท่งพร้อมหัวสำหรับเปลี่ยน 5 ชิ้น
• แผ่นซีดี 1 แผ่น และสาย USB 1 เส้น
Specification
Whiteboard area 1.2 m x 1.8 m. (Active area)
Pen Battery 1 X AA 1.5 V
Signal tracking speed 3M /S
Resolution 9600 x 9600
Port USB 2.0
Temperature Operating : 0℃-40℃, Storage -20℃-35℃
Humidity Operating 20%-80%. Storage 0%-90%
MI Board bar dimension 220 mm H x 45 mm W x 13 mm D
   
 
white board, electronics white board, electronics board, smart board, genius board, กระดานอัจฉริยะ, กระดานอิเล็กทรอนิกส์, โรงเรียนในฝัน, สมาร์ทบอร์ด, ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ, interactive board, interactive white board, active board, active white board, อุปกรณ์สร้างกระดานอิเล็กทรอนิกส์, e-pen, electronics pen, smart pen, projector, โปรเจ็คเตอร์, เครื่องฉายภาพสามมิติ, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, ขาย กระดานอัจฉริยะ, ซื้อ กระดานอัจฉริยะ, กระดานอัจฉริยะมือสอง, กระดานอิเล็กทรอนิกส์มือสอง, กระดานอิเล็กทรอนิกส์ ถูก, อินเตอร์แอคทีฟ บอร์ด, แอคทีฟ บอร์ด, แอคทีฟ ไวท์บอร์ด