WAC OMR Lite

เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลการสอบ
สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก
แบบเช่ารายปี คุ้มค่า ราคาประหยัด

Benefitsures

  - เช่ารายปี
- ใช้งานได้ทั้งแบบ Win App และ Web App
- ตรวจถูกต้อง 100%
- ใช้ง่าย รวดเร็ว ไม่เสียเวลาตรวจเอง
- วิเคราะห์ผลสอบ, จัดทำรายงานอัตโนมัติ
- พิมพ์กระดาษคำตอบเองได้
- ใช้ได้ทั้งดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาเจล, ปากกาเมจิก (ดำ,แดง,เขียว,น้ำเงิน)
Features
1.ส่วนประกอบ WAC OMR
• เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ ยี่ห้อ Plustek รุ่น PS456U หรือ PS406U
• โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบ
• โปรแกรมเฉลยคำตอบ
• โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
2.ประหยัดเวลา
• WAC OMR ทำงานด้วยหลัก Image Base Processing รองรับการตรวจทั้งจากเครื่องสแกนเนอร์โดยตรงและการตรวจจากไฟล์ภาพ เจ้าหน้าที่สามารถสแกนกระดาษคำตอบเก็บไว้ก่อนได้ แล้วจึงประมวลผลภายหลัง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการตรวจขณะสแกนกระดาษคำตอบได้เกือบ 100%
3.ลดงาน แบ่งกันตรวจได้
• โปรแกรมทั้งหมดของ WAC OMR มีการแยกส่วนกันทำงาน และทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสแกนเนอร์เชื่อมต่อตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถแบ่งไฟล์กระดาษคำตอบให้อาจารย์แต่ละท่านตรวจเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องสแกนและตรวจพร้อมกันในจุดเดียว ทำให้งานเสร็จเร็วยิ่งขึ้น และไม่เป็นภาระตกหนักที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง
4.ลดค่าใช้จ่าย
4.1. ไม่ต้องใช้กระดาษพิเศษ พิมพ์เองได้ตามต้องการ
• พิมพ์กระดาษเองได้จากแบบที่มีให้ในโปแรกรม
• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50% เพราะกระดาษคำตอบแบบฝน ราคาแผ่นละ 1.3-1.5 บาท แต่สำหรับ WAC OMR คุณสามารถพิมพ์กระดาษคำตอบลงบนกระดาษ 80 แกรม ที่มีขายโดยทั่วไป ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา ซึ่งราคาจะเหลือเพียงแผ่นละ 0.5-0.7 บาท เท่านั้น
• กระดาษคำตอบแบบเดิมต้องสั่งพิมพ์ครั้งละมากๆ ทำให้นำมาใช้ไม่ได้อีกหากข้อสอบมีการเปลี่ยนรูปแบบไป แต่ WAC OMR ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและจัดพิมพ์ได้เอง(ตามแบบที่โปรแกรมมีให้) ตามจำนวนที่ต้องใช้ จึงไม่สิ้นเปลืองกระดาษและเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ
 
5. ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ลดความผิดพลาดจากการตรวจด้วยมือ
• แกนด้วยสแกนเนอร์ Plustek PS456U รวดเร็ว ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาตรวจข้อสอบเอง
• ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แค่สแกนก็ตรวจและได้ผลสอบและค่าสถิติทั้งหมดตามต้องการ
6. ปลอดภัยด้วย User Logon/ User Profile
• ผู้สอนแต่ละคนจะต้องเข้าใช้ระบบด้วย User ของตัวเอง โดยแต่ละคนจะเห็นข้อมูลการสอบต่างๆ, กระดาษคำตอบและทำการตรวจได้เฉพาะวิชาที่ตัวเองสอนเท่านั้น จึงปลอดภัยจากการลักลอบเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบ, แอบดูผลการสอบ หมดกังวลเรื่องข้อมูลการสอบสูญหาย
7.ตรวจได้ถูกต้อง ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย
7.1 Genius Detection
• สามารถปรับระดับความเข้มของการฝนกระดาษคำตอบ ทำให้ WAC OMR สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยำว่าข้อใดเป็นข้อที่ผู้สอบเลือกตอบ หรือข้อใดเป็นข้อที่ลบไม่สะอาด
7.2 Double Tags
• ช่วยทำให้ OMR ตรวจกระดาษคำตอบที่มีขนาดย่อลง, ขยายขึ้น หรือเอียงเล็กน้อยได้ไม่อย่างแม่นยำ ทำให้การตรวจด้วย WAC OMR แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลย
7.3 ตรวจกระดาษคำตอบได้หลายรูปแบบ
• ตรวจกระดาษคำตอบแบบที่มีหลายส่วนในหน้าเดียวกัน หรือหลายวิชาในหน้าเดียวกันได้
• ตรวจกระดาษคำตอบได้ทั้งแบบ A4, A5, แบบหน้าเดียว, แบบหน้า-หลัง
• รองรับกระดาษคำตอบมากกว่า 1 ชุด ในแต่ละรายวิชา
มีระบบแยกชุดข้อสอบอัตโนมัติ สามารถกำหนดชุดข้อสอบได้ถึง 99 ชุด
7.4 ค้นหาและเรียกดูกระดาษคำตอบย้อนหลังได้
• กรณีระบบแจ้งว่ามีปัญหาจากการเฉลย ระบบสามารถดึงภาพกระดาษคำตอบที่มีปัญหามาดูที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบได้ว่าเกิดปัญหาใด เช่น ไม่ได้ระบาย, ระบายมากกว่า 1 ข้อ หรือลบไม่สะอาด เป็นต้น
• กรณีที่ผู้สอบต้องการตรวจสอบกระดาษคำตอบของตัวเอง ก็สามารถค้นหาและเรียกดูได้ง่าย สะดวก รวดเร็วเช่นกัน
8. ทำเฉลยเองได้ ง่ายนิดเดียว
• WAC OMR สร้างสรรค์วิธีง่ายแสนง่ายในการทำเฉลยโดยไม่ต้องใช้การเจาะรูบนกระดาษเฉลยอีกต่อไป เพียงแค่ฝนคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาษคำตอบ โดยฝนรหัสประจำตัวแค่หลักแรกและสุดท้าย จากนั้นสั่งสแกนเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไฟล์เฉลยที่พร้อมจะนำไปใช้ได้ทันที
9. รวมคะแนนและวิเคราะห์ผลได้ครบถ้วนตามต้องการ
9.1. วิเคราะห์คะแนนสอบ (Score Analysis)
• แสดงคำตอบของผู้สอบแต่ละคนว่าตอบข้อใดบ้าง ข้อใดตอบถูก ข้อใดตอบผิด ข้อใดไม่ตอบหรือตอบมากกว่า 1 ข้อ
• รองรับการวิเคราะห์แบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์
• แสดงผลคำตอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีผู้ตอบถูกกี่คน
• รวมผลคะแนนและสถิติคะแนนแบบต่างๆ เช่น
       o สรุปผลคะแนนถูกผิดของแต่ละคน
       o ข้อสอบทั้งหมดมีกี่ข้อ, คะแนนเต็มทั้งหมดกี่คะแนน, คะแนนที่แต่ละคนได้
       o สรุปการจัดลำดับคะแนน Ranking, Percentile, Quartile, Z-Score, T-Score, Stannie
       o สรุปคะแนนการตรวจตามจุดประสงค์ได้
       o แสดงกราฟสรุปคะแนนแต่ละข้อได้
9.2. วิเคราะห์ข้อสอบ (Test Analysis)
• สามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆ พร้อมทำรายงาน ดังต่อไปนี้ได้
       o Group high, Group Middle, Group Low
       o P, PHigh, PLow o R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta
       o Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation
       o Kuder Richardson reliability statistic
       o Cronbach alpha reliability statistic o Split half reliability statistic
       o Rbis, RPB
• มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย
• มีรายงานแสดงกราฟ การกระจายค่า p เพื่อดูการกระจายตัวของข้อยาก
• แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
• มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ และวิเคราะห์ค่าเช่น Kuder Richardson, Alpha, Semi Alpha
• มีรายงานสรุปคุณภาพการสอบ อย่างน้อยดังนี้ ข้อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง
10. ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ในการฝนคำตอบ
• ใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้ เพียงแค่ให้มีสีเข้มเท่านั้น (แนะนำให้ฝนด้วยดินสอ 2B หรือ HB)
11.นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบเพื่อเชื่อมโยงกับกระดาษคำตอบ
• นำเข้ารายชื่อผู้เข้าสอบจากไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกระดาษคำตอบได้
• ตรวจสอบรหัสซ้ำ, การฝนรหัสผิด รวมถึงไม่มีรหัสในรายชื่อผู้เข้าสอบ
• ค้นหาและแก้ไขรหัสผู้เข้าสอบให้ถูกต้องได้ทันที
12. อื่นๆ
• สามารถส่งออกข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว รวมถึงรายงานต่างๆ เป็นไฟล์ text และ csv ได้เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น SPSS
• รองรับ Win XP, Vista, 7, 8
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A4
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ A5
 
 
 
โปรแกรมตรวจข้อสอบ, โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ, เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ, เครืองตรวจแบบสอบถาม, เครื่องตรวจข้อสอบ, เครื่องตรวจคำตอบ, เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ, กระดาษคำตอบ, คลังข้อสอบ, เครื่องตรวจข้อสอบแบบฝน, omr, optical mark recognition, เครื่อง OMR