เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติความเร็วสูงขนาด A4
(มี Ultrasonics)
PS456U
PS406U
PS3060U (Win/Mac)
   
เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติความเร็วสูงขนาด A3
(มี Ultrasonics)
SC8016U

เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติความเร็วสูงขนาด A4
(ไม่มี Ultrasonics)
PS396
PS286Plus (Win/Mac)
   
เครื่องสแกนเอกสารหน้าเดียวอัตโนมัติความเร็วสูงขนาด A4
(ไม่มี Ultrasonics)
PS283
   
เครื่องสแกนเอกสารแบบ 2 IN 1
(ADF + Flatbed Scanner)
PL2000Plus
PN2040
PL1530
   
เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ A4
(ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์, สแกนเข้า Smart Phone ทันที)
A150
   
เครื่องสแกนเอกสารขนาด A3 (A3 Scanner)
A320
A360
OpticSlim 1180
   
เครื่องสแกนหนังสือขนาด A3/A4 (Book Scanner)
A300
OpticBook4800
OpticBook3800
เครื่องสแกนพาสปอร์ต (Passport Scanner)
X150
X50
OpticSlim 550 Plus (OS550Plus)
   
Kiosk Scanner (Scan module for Kiosk)
VTM
เครื่องสแกนฟิล์ม (Film Scanner)
OpticFilm 120
OpticFilm 8200iAi
OpticFilm 8200iSe
   
เครื่องสแกนนามบัตรและภาพถ่าย(Business Card & Photo Scanner)
S602
eDoc Cloud Server
N600