กรุงเทพ-ภาคกลาง
  รายชื่อ ที่อยู่ โทร แฟกซ์
1 บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น เลขที่ 46/1ม.1ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ
ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-614-514 035-614-515
2 หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) เลขที่ 923/420-421 ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-810754
034-810594
034-427933
034-810227
       
ภาคเหนือ
  รายชื่อ ที่อยู่ โทร แฟกซ์
1 หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ เชียงราย เลขที่ 13/1 หมู่ 15 ถนนเชียงราย-เทิง
ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
053-795181  
2 บจก. กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ เลขที่ 312/1 ถนนมณีนพรัตน์ ชั้นที่ 1
ห้องเลขที่ เอ04-06 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
053-404025  
3 หจก. เบส พีซี เลขที่ 2/203-204 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
.054-522205 054-627565
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รายชื่อ ที่อยู่ โทร แฟกซ์
1 บจก. จอมบึงคอมพิวเตอร์ 2006 เลขที่ 91/2 หมู่ 2 ถนนโพศรี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี 41000
042-348082-3  
2 หจก. เอ บี ซี คอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส 862/13 ถ.กสิกรรม
ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
045-643-198 045-631-416
3 หจก. ชาติสยาม คอมพิวเตอร์ เลขที่ 1211 ถ.เจนจบทิศ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
042-460876-7 042-460876-7
4 หจก.โกดังคอม เลขที่ 205 ถ.เลย-เชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
042-813001  
       
ภาคตะวันออก
  รายชื่อ ที่อยู่ โทร แฟกซ์
1 หจก. ไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ เลขที่ 124/3-4 ถนนหน้าเมือง
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
037-452142 037-211199
2 บจก. ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ เลขที่ 33/3 ม.8
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
038-765800  
       
ภาคใต้
  รายชื่อ ที่อยู่ โทร แฟกซ์
1 บจก.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ เลขที่ 70/4-7 ถนนปากนคร
ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
075-317100  
2 บจก. เอมิ.โปร เลขที่ 652/8 ถ.เพชรเกษม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-365454 074-365455