เครื่องอ่านบัตรประชาชน

โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตร และ SDK

 
 
smart card reader
ZW-12026-3
USB Smart Card Reader/ Writer เครื่องอ่านเขียน บัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรประจำตัว ประชาชน สมาร์ทการ์ด เสียบบัตรแนวตั้ง
 
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Thai ID Smart Card Reading Software
โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
 
smart card
Mifare 1
Contactless smart card : บัตรสมาร์ทการ์ด
• บัตรสมาร์ทการ์ดไมแฟร์ 1k สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้หลายครั้ง ตัวบัตรทนทาน มีความปลอดภัยสูง
               
ZW-12026-2
เครื่องอ่านเขียน บัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรประจำตัว ประชาชน สมาร์ทการ์ด เสียบบัตรแนวนอน
  ชุด SDK อ่านบัตรประชาชน Thai ID Smart - SDK
ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
แบบ สมาร์ทการ์ด
  smart card Mifare 4
Contactless smart card : บัตรสมาร์ทการ์ด
• บัตรสมาร์ทการ์ดไมแฟร์ 1k สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้หลายครั้ง ตัวบัตรทนทาน มีความปลอดภัยสูง
               
PlusID
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรประจำตัว ประชาชน สมาร์ทการ์ด ขนาดพกพา เล็ก เบา ใส่กระเป๋าสะดวก
           
               
MP506SE
Mobile Credit Card Reader for Payment
           
               
บัตรประชาชน, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, smart card reader, card reader, id card reader, thai id card reader, smart card writer, smart card sdk, sdk, Thai id smart card sdk, ชุดพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน. SDK อ่านบัตรประชาชน, smart card reading solution
Copyright © 2008 WAC RESEARCH CO.,LTD. All rights reserved.