Mobile Fingerprint Time Attendance
ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ
สำหรับการทำงานนอกสถานที่หรือย้ายพนักงานบ่อยๆ

• ป้องกันการลงเวลาแทนกัน
• ตรวจสอบการทำงาน ขาด ลา มา สาย ของไซต์งานต่างๆได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา
• เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
• ความถูกต้องแม่นยำสูง ประมวลผลรวดเร็ว
• มาพร้อมแอพพลิเคชั่นสำหรับการบันทึกและ คิดเวลาทำงาน
• รองรับลักษณะการทำงานได้หลายรูปแบบ

สำหรับการบริษัทที่ต้องทำงานนอกสถานที่ หรือต้องย้ายพนักงานไปตาม ไซต์งานบ่อยๆ มักพบปัญหาคือ ไม่ทราบว่าพนักงานมาทำงานครบหรือไม่, มาตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ เพราะไม่มีจุดลงเวลาประจำ และเครื่องบันทึกเวลาโดยทั่วไปก็มีขนาดใหญ่ บางรุ่นก็ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ตรวจสอบยากและไม่เป็นไปในลักษณะ Real-time ดังนั้น ระบบบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือนอกสถานที่ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่

แบบที่ 1 - Mobile App

 

แบบที่ 1 - Handheld

เหมาะสำหรับ

o หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
o นักกีฬา ที่ต้องมีการฝึกซ้อมและเก็บตัวนอกสถานที่
o ไซต์งานก่อสร้าง
o พนักงานประจำบูทแสดงสินค้า
o พนักงานประจำสาขา
o อบรม-สัมมนานอกสถานที่
o ธุรกิจทำความสะอาดอาคารพาณิชย์
o ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่
ฯลฯ

 

 

 

Follow us at