โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
แบบสมาร์ทการ์ด

 
Thai ID Smart Card Software
 
Thai ID Viewer คือซอฟแวร์อ่านข้อมูลจาก บัตรประชาชน Smart Card ที่สามารถอ่านข้อมูลภายใน บัตรประชาชน แบบ Smart Card ได้ทุกรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 สามารถบันทึกข้อมูลหน้าบัตรเก็บไว้ในรูป Text file และภาพเจ้าของบัตรเป็น .JPG เหมาะสำหรับการนำไปพัฒนาโปรแกรม เช่น ระบบสมาชิก, ระบบลงทะเบียน เป็นต้น เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ โปรแกรม Police AMI, ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที (องค์การโทรศัพท์), โรงพยาบาล, กรมสรรพากร, กรมคุมประพฤติ, ธนาคารและงานที่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล งานทะเบียนราษฎร์
Specification
- ทำงานได้ดีบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ และ Microsoft NET Framework 2.0 หรือสูงกว่า
- สามารถทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน PC/SC
- ใช้อ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
- ใช้อ่านข้อมูลภายในชิพสมาร์ทการ์ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
- สามารถพิมพ์ข้อมูลหน้าบัตรออกทางเครื่องพิมพ์ได้
- ทำการบันทึกข้อมูลหน้าบัตรเก็บไว้ในรูปเท็กซ์ไฟล์และรูปภาพได้
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
หน้าจอหลัก
หน้าจอหลัก
 
กำลังอ่านข้อมูลจากัตร
หน้าจอขณะกำลังอ่านข้อมูลจากบัตร
 
หน้าจอที่อ่านข้อมูลในบัตรและดึงรูปภาพออกมาแล้ว
 
 
 
บัตรประชาชน, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, smart card reader, card reader, id card reader