ลดปัญหาการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและพาสปอร์ตผิด ด้วย...
WAC ThaiID & Passport

• แค่เสียบบัตรก็อ่านข้อมูลและกรอกฟอร์มอัตโนมัติ
• อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอร์ตแล้วส่งไปยังโปรแกรมต่างๆที่ต้องการได้ เช่น Word, Excel, Notepad ฯลฯ
• บันทึกข้อมูลจากบัตรเป็น text file และภาพเจ้าของบัตรเป็น jpg ได้
• ส่งออกข้อมูลเป็น Excel และ PDF ได้
• ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง สามารถอ่านข้อมูลต่างๆจากบัตรได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน, วันเกิด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่นๆตามหน้าบัตรและพาสปอร์ตรวมถึงภาพเจ้าของบัตรด้วย
• ใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาซื้อสินค้าและบริการ

• เหมาะสำหรับงานออกบิล, ใบเสนอราคา, ลงทะเบียน, ร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านส่งพัสดุ ฯลฯ หรืองานที่ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวนมากๆ

เหมาะสำหรับ

• เก็บข้อมูลผู้รับบริการในหน่วยบริการประชาชนของรัฐ เช่น ที่ว่าการอำเภอ, สถานีตำรวจ
• ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาล/คลินิก
• ลงทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/ โรงเรียน/ ติวเตอร์
• ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าธนาคาร/สถาบันการเงิน
• เก็บข้อมูลผู้ส่งของทางไปรษณีย์ และขนส่งต่างๆ
• ตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกใน ฟิตเนส, สปา, สถานเสริมความงาม
• เก็บข้อมูลผู้เข้าพักในโรงแรม
• ลงทะเบียนงานอบรมสัมมนา/ วิจัย
• งานที่ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวนมากๆ เป็นต้น

เครื่องอ่านที่ใช้ร่วมกันได้