โปรแกรม OCR สำหรับภาษาไทย (Thai OCR)
อ่านภาษาไทยได้ถูกต้องถึง 91%

- อ่านฟอนต์ไทยที่ใช้โดยทั่วไปได้
- เพิ่มฟอนต์ไทยที่ต้องการเข้าไปได้
- บันทึกเป็นไฟล์ Word, Excel, Text, Searchable PDF ได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
 

OCR คืออะไร

OCR มาจากคำเต็มว่า Optical Character Recognition เป็นกระบวนการประมวลผลภาพเพื่อแปลงข้อมูลภาพกราฟิกให้มาอยู่ใน รูปแบบของข้อมูลตัวอักษร เช่น Word, Excel, Text, Rtf, Searchable PDF, PDF เป็นต้น
   
ความเป็นมาของ "อักษร OCR"
โปรแกรมอักษรโอซีอาร์ (AksornOCR) ถูกพัฒนาโดยบริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนไทย เนื่องจากปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ OCR จากต่างประเทศมีราคาสูง และยังมีข้อผิดพลาดในการถอดภาษาไทย
   
คุณสมบัติทั่วไป
- รองรับฟอนต์ภาษาไทยที่มีการใช้กันทั่วไป เช่น Angsana,Tahoma, Cordia (สามารถเพิ่มเติมได้)
- ความเที่ยงตรงเฉลี่ย (Accuracy)91%
- ความเร็วประมวลผลประมาณ 37 วินาทีต่อหน้า (CPU Intel i5 + NVIDIA GPU, RAM 16 GB )
- สามารถสร้าง Output เป็น HTML, PDF หรือบันทึกเข้าฐานข้อมูลได
 
กระบวนการทำงาน
 


book scan, book scanner, เครื่องสแกนหนังสือ, สแกนหนังสือ, หนังสือเก่า, หนังสือหายาก, e-book, e book, e-library, e library, scan a3, scan a4, digital library, ipad, tablet, galaxy tab, โปรแกรม e-book, อีบุ๊ค, รับสแกนเอกสาร, รับสแกนหนังสือ, บริการสแกนหนังสือ, scanner, สแกนเนอร์, เครื่องสแกนเนอร์, เครื่อง scanner, เครื่อง scan, ocr, thai ocr, ไทยโอซีอาร์, อ่านไทย, อ่านภาษาไทย, โปรแกรมอ่านภาษาไทย