smart card, smart card reader, card reader, เครื่องอ่านบัตร, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, เครื่องอ่านบัตร smart card, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, ขาย smart card, ราคา smart card, บัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ทการ์ด, smart purse, บัตรประชาชน smart card, ซอฟแวร์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรม polis, โปรแกรม police, โปรแกรมตำรวจ, โปรแกรมโปลิศ,งานทะเบียนราษฎร์, บัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านบัตร, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน, android, ทหาร, ตำรวจ, โรงพยาบาล, สาธารณสุข, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด สปสช, smartcard สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ไปรษณีย์, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ตำรวจ, กลุ่มงานประกันสุขภาพ

WAC OCR
Optical Charactor Recognition Software

WAC OCR เป็นโปรแกรมช่วยแปลงภาพให้เป็นตัวอักษร รองรับหลายภาษา ช่วยแปลงเอกสารโดยลดภาระการพิมพ์ ช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดจากการนำข้อมูลในเอกสารบันทึกลงระบบฐานข้อมูล WAC OCR สามารถ OCR ข้อมูลภายในฟอร์มตามที่เรากำหนดเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
• อ่านและดึงข้อมูลจากไฟล์ภาพเอกสาร แล้วแปลงเป็นไฟล์ที่แก้ไขได้ เช่น Word, PDF เป็นต้น
• อ่านข้อมูลจากแบบฟอร์ม พร้อมนำเข้าข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูล
• เลือกอ่านและดึงข้อมูลทั้งหน้าหรือเฉพาะจุดที่ต้องการในไฟล์ภาพเอกสารได้ รองรับไฟล์ภาพทั้งสี, ขาวดำ และ Grayscale
• รองรับ Barcode Recognition • อ่านและดึงข้อมูลได้ไม่ว่าไฟล์ภาพจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน
• อ่านและดึงข้อมูลได้ถูกต้องแม่นยำกว่า 95%จากตัวอักษรทั้งหมด
• รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

Specification

อ่านและดึงข้อมูลจากไฟล์ภาพ แปลงเป็นไฟล์ตัวอักษรที่แก้ไขได้
• อ่านและดึงข้อมูลจากไฟล์ภาพชนิดต่างๆได้ เช่น TIFF, JPEG, JPEG 2000, PDF เป็นต้น
• เลือกได้ว่าต้องการให้อ่านและดึงข้อมูลแบบทั้งหน้าหรือแบบเฉพาะส่วนที่ต้องการ
• สามารถทำการ Data Capturing ตรงบริเวณที่สนใจ เพื่อนำออกมาให้อยู่ในรูปแบบของ Text file หรือนำเก็บตรงเข้าฐานข้อมูลผ่านตัวขับแบบ ODBC โปรแกรมสามารถทำการจับข้อมูลภายในฟอร์มเอกสารประเภท “มีโครงสร้าง หรือ Fixed Form” และรองรับการทำงานกับข้อมูลอักษรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

อ่านได้ถูกต้องแม่นยำกว่า 95%
• อ่านและดึงข้อมูลจากไฟล์ภาพได้ถูกต้องแม่นยำกว่า 95% จากตัวอักษรทั้งหมด (บนเอกสารสะอาด, ข้อความและพื้นหลังมีสีที่ตัดกันชัดเจน)
• อ่านและดึงข้อมูลในภาพที่มีทั้งภาษาไทย, อังกฤษ ปนกันได้ ทั้งเอกสารสี, ขาวดำ และ Grayscale
• อ่านและดึงข้อมูลได้ไม่ว่าข้อมูลในภาพเอกสารนั้นจะเรียงแบบแนวตั้งหรือแนวนอน (Automatic Orientation)

บันทึกผลการ OCR ให้เป็นไฟล์ได้หลากหลายชนิด
• บันทึกให้เป็นไฟล์ TXT, XLS, DBF, XML, และ CSV ได้
• บันทึกใหม่ให้เป็นไฟล์ TIFF, JPEG, PCX, BMP, PNG, DCX, JPEG 2000 และ PDF, PDF/A ได้
• บันทึกเป็นไฟล์ PDF, PDF/A และ Searchable PDF ได้โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมี License ของโปรแกรม Adobe Acrobat ติดตั้งอยู่ก่อน

การนำเข้าไฟล์ภาพเอกสาร
• สั่งสแกนเอกสารจากสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อกันผ่านหน้าต่างการสแกน TWAIN ได้
• สั่งสแกนเอกสารจากหน้าต่างการสแกนที่มีอยู่ในในโปรแกรมได้
• สามารถนำข้อมูลภาพเอกสารที่เก็บอยู่บนโฟลเดอร์เข้าสู่หน้าต่างโปรแกรมได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้เวลาเป็นเงื่อนไขของการนำเข้าอย่างอัตโนมัตินี้ (Hot Folder)
• กำหนดชื่อให้กับเอกสารต้นฉบับ (Original Image File) ด้วยการนำข้อมูลภายใน Index fieldใดๆก็ได้ที่สร้างไว้ในเอกสารแม่แบบ (Document Definition) มาใช้ในการกำหนดให้เป็นชื่อใหม่ ให้กับไฟล์เอกสารภาพได้

อื่นๆ
• สามารถอ่าน Barcode ทั้งชนิด 1 มิติ และ 2 มิติได้
• รองรับ Windows Server 2008/ 2012/ 2016

Follow us at