เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า ระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิต
(Industry NDT X-Ray Scanner)

UNC130
(Precision Casting NDT X-ray Detector)
UNC160
(Automotive Parts NDT X-ray Detector)
UNC225
(General Utilization NDT X-ray Detector)
UNC320
UNC450
UNI160-Y2-D9
Portable X-Ray Flaw Detector

เครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector)

UNX200A
UNX330
UNX3003B1

 

Cargo X-Ray Scanner

  Logistics X-Ray Security Checkpoint

เครื่อง X-Ray อาหาร/พืช (Crop X-Ray Scanner)

RY80

เครื่องสแกนกระเป๋า
(Baggage X-Ray Scanner)

UNX5030A (Single Energy)
UNX5030E (Multi Energy)
UNX6040E
UNX6040D (Dual View)
UNX6550
UNX8065
UNX10080
UNX100100A
UNX10080-EX (On-line)