smart card, smart card reader, card reader, เครื่องอ่านบัตร, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด, เครื่องอ่านบัตร smart card, เครื่องอ่านบัตรประชาชน, ขาย smart card, ราคา smart card, บัตรประจำตัวประชาชน สมาร์ทการ์ด, smart purse, บัตรประชาชน smart card, ซอฟแวร์อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, โปรแกรม polis, โปรแกรม police, โปรแกรมตำรวจ, โปรแกรมโปลิศ,งานทะเบียนราษฎร์, บัตรประชาชน, โปรแกรมอ่านบัตร, โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน, android, ทหาร, ตำรวจ, โรงพยาบาล, สาธารณสุข, เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด สปสช, smartcard สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน สปสช, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ไปรษณีย์, เครื่องอ่านบัตรประชาชน ตำรวจ, กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ZW-12026-3 (Micro USB)
เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด แบบเสียบบัตรแนวตั้ง
สำหรับมือถือและTablet Andriod

- สามารถอ่าน-เขียนบัตรสมาร์ทการ์ดตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816, บัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรเมโมรี่การ์ด, บัตรไมโครโปรเซสเซอร์ ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี
- อ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี
- รองรับมือถือ และ Tablet Andriod


Specification

• Micro USB
• Support EMV specification
• Based on ISO/IEC 7816 implementation
• Meet Microsoft WHQL USB Smart Card Reader requirements
• Include WDM driver to work on Windows 98 and Windows 2000
• Max. Clock Frequency up to 12 MHz
• Dedicated as an USB full speed device with bulk transfer endpoint
• Based on USB-CCID class, short APDU level
• Compatible with Microsoft USB-CCID driver
• Reading speed - 420 Kbps(when supported by card)
• Transmission speed - 12 Mbps (USB 2.0 full speed).
• Support smart card type o IC Card ISO/IEC7816-1,2,3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)
o Support PC Smart Card industry standard – PC/SC 2.0
o Support Microsoft Smart Card for Windows
o Support T0, T1 protocol, I2C memory card, SLE4418/28, SLE4432/42, AT88SC1608 and AT45D041 card
o SIM card : Standard SIM, Micro SIM, Nano SIM (Via SIM adapter)