เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิต
Industry NDT X-Ray Scanner

สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าในขณะอยู่ในกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน, ตรวจสอบความปลอดภัย และตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า
เหมาะสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เหล็ก-โลหะขึ้นรูป, ท่อน้ำ, ชิ้นส่วนเครื่องบิน, พลาสติก, เซรามิก เป็นต้น
     
UNC130 UNC160 UNC225
Precision Casting
NDT X-ray Detector
Automotive Parts
NDT X-ray Detector
General Utilization
NDT X-ray Detector
UNC320 UNC450 UNI160-Y2-D9
Aluminum & Iron Casting NDT X-ray detector Ductile Iron
NDT X-ray Detector
Wheel Hub X-ray Detector
   
X-ray Flaw Detector    
Portable
X-ray Flaw Detector
   
Optional Detection Fixture


Detection Principle
 
 
เครื่องเอ็กซเรย์สินค้า, เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า, เครื่อง X-Ray สินค้า, เครื่องตรวจสินค้า, เครื่องตรวจโลหะ, เครื่องเอ็กซเรย์, เครื่อง x-ray, x-ray scanner, x-ray inspector, x-ray detector, เครื่อง x-ray สิ่งปลอมปน, เครื่อง x-ray วัตถุมีพิษ, เครื่อง x-ray ระเบิด, เครื่อง x-ray วัตถุต้องสงสัย, เครื่อง x-ray กระเป๋า, เครื่อง x-ray ร่างกาย, เครื่อง x-ray บุคคล, เครื่อง x-ray อาวุธ, เครื่องตรวจจับสิ่งแปลกปลอม, เครื่อง x-ray สนามบิน, เครื่อง x-ray กระเป๋าเดินทาง, ระบบเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปนในบรรจุภัณฑ์, Industry NDT X-Ray Scanner, เครื่องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต, เครื่องสแกนอาหาร, เครื่อง x-ray อาหาร, เครื่องเอ็กซเรย์อาหาร, เครื่องตรวจสอบสารพิษในอาหาร