ระบบตรวจข้อสอบ
WAC OMR
ระบบตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ/ แบบสอบถามอัตโนมัติ ราคาประหยัด

- ประหยัดเวลา ตรวจเร็วทันใจ
- รองรับคำถามคำตอบและการให้คะแนนได้หลายรูปแบบ
- เหมาะสำหรับการสอบทุกประเภท
- ใชง่าย แค่สแกนก็สามารถตรวจ, วิเคราะห์ผลและจัดทำรายงานอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงกับระบบ Test Online, Test Bank ได้
   
ระบบสอบออนไลน์
WAC Test Online/ Exam Online
ระบบสอบออนไลน์ สะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาในการเตรียมการสอบ รองรับ PC, Notebook, iPad, Andriod tablet, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ Smart device ทุกชนิด ใช้ง่าย ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่เพราะเป็นระบบ Web base
   
ระบบคลังข้อสอบ
WAC Test Bank/ Exam Bank
คลังข้อสอบ เป็นฐานข้อมูลที่ดีสำหรับให้อาจารย์ออกข้อสอบ นำไปใช้เป็นการบ้าน, แบบฝึกหัดท้ายบท, สอบย่อย, สอบกลางภาค, สอบปลายภาค, สอบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้ฝึกทักษะการทำโจทย์ด้วยตัวเองสำหรับนักเรียน ฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะทำงานผ่าน PC, Notebook, iPad, Andriod tablet, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ Smart device ทุกชนิด ใช้ง่าย ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่เพราะเป็นระบบ Web base
   
บทเรียนออนไลน์
WAC Lesson Online
ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ เพิ่มความน่าสนใจให้ บทเรียนออนไลน์ โดยการใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆเข้าไปในบทเรียนได้ เช่น ข้อความ, ภาพ, เสียง, วีดีโอ, ลิงค์จาก Youtube และไฟล์ PDF
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะสามารถศึกษาผ่าน PC, Notebook, iPad, Andriod tablet, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ Smart device ทุกชนิด ใช้ง่าย ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่เพราะเป็นระบบ Web base