กลับหน้ารวม FAQ                                                                                      Thai l Eng

. คำถามที่พบบ่อย ZW-12026-3/ CI691Plus / Smart Card

  1. ทำไมถึงไม่สามารถอ่านบัตรโดยใช้ Word, Excel หรือโปรแกรม Office อื่นๆได้ คลิกทีนี่
  2. ติดตั้ง เครื่องอ่านบัตร กับ Windows 7 64 bit แล้วขึ้น error ว่าไม่พบ Driver คลิกทีนี่
  3. โปรแกรม Thai ID Viewer เวลาที่อ่านข้อมูลจากบัตรออกมาแล้ว ได้เป็นไฟล์อะไรบ้าง คลิกทีนี่
  4. กรณีบัตรประชาชนแบบเก่าที่ไม่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดจะอ่านได้หรือไม่ คลิกทีนี่
  5. หลังจากติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอย่างไร คลิกทีนี่
  6. การเสียบบัตรที่ถูกต้องทำเสียบอย่างไร คลิกทีนี่
  7. CCID คืออะไร คลิกทีนี่
  8. ทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานได้ คลิกทีนี่
  9. วิธีการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้กับระบบปฏิบัติการ ทำอย่างไร ในกรณีที่เครื่องลูกข่ายที่นำเครื่องอ่านบัตรไปติดตั้งนั้น ติด Policies ของ Standard user logon windows คลิกทีนี่
  10. วิธีการ Uninstall และ Reinstall scbase component บน Win XP และ 2000 ทำอย่างไร คลิกทีนี่
  11. ถ้ามีเครื่องหมายตกใจเกิดขึ้นในหัวข้อ Smart card readers และ Smartcard ควรทำอย่างไร คลิกที่นี่
   
 
1.ถาม ทำไมถึงไม่สามารถอ่านบัตรโดยใช้ Word, Excel หรือโปรแกรม Office อื่นๆได้
ตอบ เพราะโปรแกรมประเภท Office เช่น Word, Excel ไม่ใช่โปรแกรมอ่านบัตร
  จะต้องใช้โปรแกรมที่สามารถอ่านบัตรได้เช่น Police AMI หรือโปรแกรมที่เชื่อมต่อกับ ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
2.ถาม ติดตั้ง เครื่องอ่านบัตร กับ Windows 7 64 bit แล้วขึ้น error ว่าไม่พบ Driver
ตอบ ปกติการใช้ เครื่องอ่านบัตร กับ Win 7 ไม่จำเป็นต้องลง Driver แต่อย่างใด
  เพราะ Win7 จะ detect hardware อัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ลงไดรเวอร์ไปแล้วและเกิดปัญหานี้ ให้ทำการถอนการติดตั้ง Driver เดิมออกก่อน จากนั้นเสียบ CI691 Plus เขาที่ port USB ของเครื่องคอม รอจน Win 7 ติดตั้งให้เองจนเสร็จเรียบร้อย แล้วเข้าเสียบบัตรประชาชน
3.ถาม โปรแกรม Thai ID Viewer เวลาที่อ่านข้อมูลจากบัตรออกมาแล้วได้เป็นไฟล์อะไรบ้าง
ตอบ โปรแกรม Thai ID Viewer จะอ่านข้อมูลจากบัตรได้เป็น 2 ไฟล์
  1. ไฟล์ข้อมูลเจ้าของบัตร เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ตามหน้าบัตร เป็นไฟล์ text และจะเอาเลขบัตรประชาชนของบัตรใบนั้นมาเป็นชื่อไฟล์
2. ไฟล์ภาพเจ้าของบัตร จะเป็น .jpg ขนาดประมาณ 4k
4.ถาม กรณีบัตรประชาชนแบบเก่าไม่ได้เป็นสมาร์ทการ์ด จะอ่านได้หรือไม่
ตอบ อ่านได้เฉพาะบัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดเท่านั้น
5.ถาม หลังจากติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ 1. ตรวจสอบสายเชื่อมต่อกับ Port USB ว่าถูกต้องหรือไม่
  2. ตรวจสอบที่หน้าเครื่องอ่านบัตรว่าไฟแสดงสถานะสว่างหรือไม่ ถ้าไม่ ลองขยับหรือเปลี่ยน Port USB เพราะอาจเกิดจาก Port USB ไม่ดีก็เป็นได้ หรืออาจจะลองนำเครื่องอ่านบัตรเครื่องอื่นมาติดตั้งแทน หากเครื่องใหม่ที่นำมาลองมีไฟติด แสดงว่าเครื่องตัวเก่ามีปัญหา ให้ติดต่อกับบริษัทผู้แทนจำหน่าย
6.ถาม การเสียบบัตรที่ถูกต้องทำเสียบอย่างไร
ตอบ การเสียบบัตรที่ถูกต้องให้หันบัตรเข้าหาตัวดังภาพ แล้วกดบัตรจนสุดขอบด้านในของ
  ตัวเครื่อง ถ้าอ่านได้ ไฟที่ชิปบนตัวเครื่องจะสว่าง
 

7.ถาม CCID คืออะไร
ตอบ CCID ย่อมาจาก (Chip/ Smart Card Interface Devices)
  เป็นมาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ Smart Card Reader ทำให้ไม่ต้องติดตั้ง PC/SC Driver ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก OS จะ Detect Driver ให้โดยอัตโนมัติ
8.ถาม ทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มสิทธิ์การใช้งานได้
ตอบ – เลือก Start --> Control panel --> Administrator tools
  – เลือก Service จากนั้นเลือก Service ชื่อ Smart card เปลี่ยน Start type เป็น Automatic และเปลี่ยน Service status เป็น Started
– Restart smart card service
9.ถาม วิธีการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานให้กับระบบปฏิบัติการ ทำอย่างไร
  ในกรณีที่เครื่องลูกข่ายที่นำเครื่องอ่านบัตรไปติดตั้งนั้น ติด Policies ของ Standard user logon windows
ตอบ - เรียก Start --> Run --> พิมพ์ regedit -->
  ไปที่ key [HKEY_LOCAL_MACHINE] --> [SOFTWARE] --> [MICROSOFT] --> [Cryptography] -->[Calais] --> คลิกเมาส์ขวาเลือก Permission
– เลือก User administrator แล้วเลือก Allow permission Full Control
– กดปุ่ม Add -->Advance -->Find now -->Local Service กด OK
– เลือก Local Service แล้วเลือก Allow permission Full Control
– Restart Smart Card Service
10.ถาม วิธีการ Uninstall และ Reinstall scbase component บน Win XP
  และ 2000 ทำอย่างไร
ตอบ – เลือก Start --> Run
  – พิมพ์ “RedSvr32 %windir%\Sytem32\Scardssp.dll”
– กดปุ่ม Enter
– พิมพ์ “Scardsvr reinstall”
– กดปุ่ม Enter
 
11.ถาม ถ้ามีเครื่องหมายตกใจเกิดขึ้นในหัวข้อ Smart card readers และ Smartcard
  ควรทำอย่างไร
 
ตอบ 1.กรณีที่มีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่หัวข้อ Smart card readers
  (หมายเลข 1 ตามภาพบน)
  กรณีนี้ไม่ค่อยเกิดมากนัก แต่ถ้ามีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่หัวข้อนี้แสดงว่าไดรเวอร์ อาจลงไม่ถูกต้อง แก้ไขได้โดย
- ในหัวข้อ Smart card readers ให้คลิกเม้าส์ขวาตรงไดรเวอร์ที่มีเครื่องหมายตกใจ
- เลือก Uninstall
- คลิกเม้าส์ขวาอีกที
- เลือก Scan for hardware change
- เครื่องจะทำการโหลดไดรเวอร์มาติดตั้งใหม่
   
  2. กรณีทีมีเครื่องหมายตกใจเกิดขึ้นในหัวข้อ Smart card (หมายเลข 2 ตามภาพบน)
  กรณีนี้เกิดจากผู้ใช้เสียบบัตรทิ้งไว้ในเครื่องอ่าน เวลาที่มีการอ่านบัตร ระบบจะสนใจแต่ "ไดรเวอร์ของเครื่องอ่านบัตร" ไม่ใช่ "ไดรเวอร์ของบัตร" จึงได้เกิดเครื่องหมายตกใจ ที่หัวข้อ Smart card แต่ไม่ได้มีผลอะไรกับการอ่านบัตรจริงๆ วิธีแก้ก็คือดึงสาย USB ของเครื่องอ่าน ออกจากเครื่องคอมก่อน ต่อจากนั้นเสียบสาย USB ของเครื่องอ่าน เข้าไปอีกครั้ง โดยไม่ต้องเสียบบัตรประชาชน เครื่องหมายนี้ก็จะหายไป แต่ถึงแม้ไม่หายไปก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติ