DocAction

DocAction คือโปรแกรมการตั้งค่าการสแกนให้กับแต่ละปุ่มบนตัวเครื่อง ในเครื่องสแกนเนอร์แต่ละรุ่นที่ใช้ DocAction อาจมีหน้าจอแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วการใช้งานเหมือนกัน
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  วิธีการสแกนเอกสารขนาด A3 ( How to scan A3 merge document)
  สแกนเพื่อส่งอีเมล (Email utility)
  สแกนแล้วเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมที่กำหนด (Scan utility)
  สแกนแล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพ (File utility)
  สแกนเป็นไฟล์ PDF (PDF utility)
  สแกน OCR (OCR utility)
  สแกนเพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ (Copy utility)
  สแกนนามบัตรเข้าโปรแกรม BizCard (BizCard utility)
  ตั้งค่าการสแกนสองหน้าอัตโนมัติ (Duplex scanning setting)
  การตั้งชื่อไฟล์ (File name setting)
  การเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ (Saving folder)
PageManager
PageManager คือ โปรแกรมสแกน, จัดเก็บ, จัดรูปเล่ม, เรียงหน้า และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  การใช้งาน PageManager (How to use PageManager)
ABBYY FineReader SPrint
ABBYY คือโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่แก้ไขได้ ได้แก่ Word, Excel, Searchable PDF, Text, html รองรับกว่า 183 ภาษาทั่วโลก
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  การใช้งาน ABBYY FineReader (How to use ABBYY FineReader)
HotCard Bizcard 3
HotCard BizCard 3 คือโปรแกรมจัดเก็บและค้นหานามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 3
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  การสร้างฐานข้อมูลนามบัตร (New BizCard database)
  การตั้งค่าก่อนสแกนนามบัตร (Setting before scan)
  การสแกนนามบัตรด้วย DigiScan (Scan via DigiScan)
  การสแกนนามบัตรด้วย TWAIN Driver (Scan via TWAIN)
  การสร้างนามบัตรปล่า (Crete new blank namecard)
  การเรียกดูและค้นหา (View & Search)
  การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข หมวดหมู่นามบัตร (Add/ Edit/ Delete categories)
  การแชร์นามบัตร (Shared card)
- กรณีที่ต้องการนำนามบัตรจากดาต้าเบส 1 มารวมกับดาต้าเบส 2 ให้ใช้วิธี Shared card
  การส่งออกข้อมูลจาก BizCard (Export data)
HotCard Bizcard 6
HotCard BizCard 6 คือโปรแกรมจัดเก็บและค้นหานามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น 6
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
   
   
Book Pavillion
Book Pavilion คือโปรแกรมตั้งค่าการสแกนให้กับปุ่มบนตัวเครื่อง ใช้กับ OpticBook ทุกรุ่น
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
   
   
   
Calibration
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  การ Calibration
การทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกณณ์ ADF Scanner
คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวีดีโอ (Click at topic below to watch VDO)
  การทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ ADF Scanner (Cleaning ADF scanner)
 
 
 


book scan, book scanner, เครื่องสแกนหนังสือ, สแกนหนังสือ, หนังสือเก่า, หนังสือหายาก, e-book, e book, e-library, e library, scan a3, scan a4, digital library, ipad, tablet, galaxy tab, โปรแกรม e-book, อีบุ๊ค, รับสแกนเอกสาร, รับสแกนหนังสือ, บริการสแกนหนังสือ, scanner, สแกนเนอร์, เครื่องสแกนเนอร์, เครื่อง scanner, เครื่อง scan