ข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการดาวน์โหลด
 
บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเวบไซต์ www.wacinfotech.com ขอแจ้งว่าหากคุณได้มีการเข้ามาใช้บริการของ www.wacinfotech.com เช่น ดาวน์โหลดโบรชัวร์, คู่มือ, ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อยู่ใน www.wacinfotech.com คุณจะต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการของ www.wacinfotech.com ดังนี้
     • www.wacinfotech.com ไม่สนับสนุน หรือชี้แนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การใช้โปรแกรมหรือดาวน์โหลดโปรแกรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดต่อข้อกฎหมาย
     • การถอดถอนโปรแกรมหรือไดรเวอร์ ทางผู้ใช้สามารถถอดถอนโปรแกรมหรือไดรเวอร์ด้วยวิธีการ Uninstall ใน Control Panel โดยทั่วไปได้ แต่หากไม่สามารถถอดถอนได้ กรุณาติดต่อบริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
     • กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลงโปรแกรมหรือไดรเวอร์ใหม่ ผู้ใช้ต้องทำการถอดถอนไดรเวอร์เก่าออกก่อน แล้วจึงติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ และควรรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
     • โปรแกรมและไดรเวอร์ที่อยู่ในเวบไซต์นี้ ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด เป็นเจ้าของและ/หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น
 
หากท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆข้างต้น กรุณาคลิกที่ Accept เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด
หากท่านไม่ยอมรับ กรุณาคลิกที่ Cancel เพื่อกลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์
 
 
 
Copyright © 2008 WAC RESEARCH CO.,LTD. All rights reserved.