Thai l Eng

WAC E-Learning Class V 7.0
ระบบช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ห้องอบรม และ Sound lab

"นักเรียนซุกซนไม่ได้ อาจารย์สอนง่ายกว่าเดิม"
 
• ช่วยควบคุมความตั้งใจของผู้เรียน
• อำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนด้วยฟังก์ชั่น การใช้งานที่รองรับตั้งแต่ ก่อนสอน, ขณะสอน, ฝึกปฏิบัติ จนถึงทดสอบ
• ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยสอนหลายคน
• ไม่ต้องใช้อุปกรณ์การสอนราคาแพง
• มีฟังก์ชั่นสำหรับ Sound Lab เพียงเสียบหูฟังเท่านั้น ก็เปลี่ยนห้องคอมพิวเตอร์ธรรมดา เป็นห้อง Sound Lab ได้ทันที
• คุ้มค่า ราคาประหยัด
รองรับWin 2000, 2003, XP, Vista, 2008, 7
Features
ก่อนสอน
Student Register
เช็คชื่อผู้เรียนผ่านระบบ โดยให้ผู้เรียนล็อคอินเข้ามาในชั้น
Class Model
การจัดห้องเรียนว่าในแต่ละชั้นมีผู้เรียนคนใดบ้าง สถานะของผู้เรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร เช่น กำลังต้องการความช่วยเหลือ, กำลังถูกเรียกดูหน้าจอ ฯลฯ รวมถึงแสดงรายละเอียดของเครื่องผู้เรียน เช่น OS ที่ใช้, IP Address, ชื่อเครื่อง เป็นต้น
Remote Setting
ผู้สอนสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆของเครื่องผู้เรียนพร้อมๆกันทุกเครื่องได้
Virtual Recording
ผู้สอนสามารถเตรียมบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ (E-Courseware) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งผู้สอนสามารถสร้าง E-Courseware จากโปรแกรมได้เลย หรือจะนำเข้าจากแหล่งอื่นแล้วมาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ รองรับไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น MPG, MPEG, MPEG, M2V, MPV, MP3, DAT, MOV, VOB, AVI, RM, RMVB, ASF, WMV เป็นต้น
ขณะสอน
Screen Broadcast ผู้สอนสามารถส่งภาพหน้าจอเครื่องของตนและเสียงไปยังเครื่องผู้เรียนบางเครื่องหรือทุกเครื่องพร้อมกันได้ ในขณะที่กำลัง Screen Broadcast นี้ เครื่องผู้เรียนจะถูกล็อคเม้าส์และคีย์บอร์ด (Silence) ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากตั้งใจเรียนอย่างเดียว นอกจากนี้ระบบยังสามารถ Screen Broadcast โปรแกรมขนาดใหญ่ๆ เช่น Cool 3D, AutoCAD, Pro-Engineer, 3D MAX, Quake III เป็นต้น ได้โดยไม่ต้องปิด DirectDraw Acceleration
Student Demonstration ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่สอนเพื่อนๆหรือสาธิตการทำงานแทนผู้สอนได้ โดยในขณะสอนสามารถส่งภาพหน้าจอของผู้เรียนคนนั้นไปยังเครื่องผู้เรียนคนอื่นๆ และพูดพร้อมๆกับสาธิตได้
Screen Pen
ขณะสอน ผู้สอนสามารถเน้นข้อความ ขยายภาพ หรือขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น
Remote Message

รับ-ส่งข้อความระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

Remote Command

รีโมทปิด/ เปิด/ รีสตาร์ทเครื่องผู้เรียน และเปิด/ปิดโปรแกรมของเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้

Raise Hand
หากผู้เรียนมีคำถาม หรือต้องการความช่วยเหลือจากอาจารย์    ก็สามารถยกมือขอความช่วยเหลือผ่านระบบได้ทันที
Screen Recording & Playback ผู้สอนสามารถบันทึกภาพและเสียงที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในวันนั้นๆได้ทันที โดยสั่งบันทึกเป็นไฟล์เพื่อนำกลับมาเล่นซ้ำในครั้งต่อไปได้
 
Sound Lab
Voice Broadcast ทำการสอนผ่านระบบโดยผู้สอนสามารถพูดแล้วส่งเสียงพูดไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมๆกันได้
Comparison
มีฟังก์ชั่นเปรียบเทียบเสียงพูดของผู้เรียนกับเสียงต้นฉบับเหมือน Sound Lab ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการอ่านออกเสียงได้ดียิ่งขึ้น
Net Movie
ผู้สอนสามารถสั่งเล่นซีดี, ดีวีดี หรือไฟล์มีเดียชนิดต่างๆจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้โดยไม่กระตุก มีฟังก์ชั่นการสั่งงานเหมือนกับเครื่องเล่นวีซีดีโดยทั่วไป รองรับไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น MPG, MPEG, M2V, MPV, MP3, MP4, DAT, MOV, VOB, AVI, RM, RMVB, ASF, WMV เป็นต้น
Camera
ถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่าน Webcam ไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมๆกัน และยังสามารถทำพร้อมกับการ Voice Broadcast ได้ด้วย
 
ควบคุมและตรวจสอบ (Control & Monitor)
Silence 
การล็อคเม้าส์, คีย์บอร์ด, หน้าจอเครื่องผู้เรียนไม่ให้ทำอะไร และปิดเสียง Audio ทั้งหมด หน้าจอจะเป็นสีดำมีตัวอักษรว่า “Silence” ผู้เรียนจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็ต่อเมื่อผู้สอนปลดล็อคให้เท่านั้น
Remote Monitor & Control
กรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือทำไม่ถูก ผู้สอนสามารถรีโมทดึงหน้าจอเครื่องผู้เรียนมาดูที่เครื่องของตนได้มากถึงครั้งละ 16 หน้าจอ และยังควบคุมเม้าส์/ คีย์บอดร์ดเครื่องผู้เรียนได้เสมือนอยู่ที่หน้าของเครื่องผู้เรียนเอง โดยที่ผู้สอนไม่ต้องเดินไปที่เครื่องนั้นๆให้เสียเวลา
Student Policy
ผู้สอนสามารถควบคุมและกำหนดการใช้งานเครื่องผู้เรียนได้ว่า อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทำสิ่งใด เช่น การเข้าเวบไซต์, การใช้โปรแกรม, การใช้ USB Disk, สิทธิ์ในการส่งข้อความถึงผู้สอน และสิทธิ์ในการยกมือสอบถามผ่านระบบ เป็นต้น
Screen Snapshot ผู้สอนสามารถเก็บภาพหน้าจอเครื่องผู้เรียนและบันทึกเป็นไฟล์ในขณะที่ผู้สอนกำลังดึงหน้าจอผู้เรียนมาดู
 
จัดกลุ่ม
Group Management
แบ่งผู้เรียนในห้องเป็นกลุ่มๆเพื่อทำกิจกรรมที่กำหนดให้
Group Chat
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันได้ทั้งทางเสียงและข้อความ
Group Teaching
ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งในแต่ละกลุ่ม ทำหน้าที่เสมือนผู้สอน สามารถใช้ฟังก์ชั่นทุกอย่างที่ผู้สอนใช้ได้
Voice Chat
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถคุยกันเป็นการส่วนตัวได้ โดยคนอื่นไม่ได้ยิน
 
การบ้าน
File Distribution
ผู้สอนสามารถส่งไฟล์หรือโฟลเดอร์การบ้าน ไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้  
File Collect/ File Submit ผู้เรียนสามารถส่งการบ้านผ่านระบบและผู้สอนก็สามารถเก็บรวบรวมการบ้านผ่านระบบได้เช่นกัน
 
ทดสอบ
Quiz Maker
ผู้สอนสามารถออกแบบข้อสอบได้เอง โดยรูปแบบคำตอบมีถึง 4 แบบด้วยกัน คือ ข้อสอบที่มีคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว, ข้อสอบที่มีคำตอบที่ถูกได้หลายข้อ, ข้อสอบที่ให้ตอบระหว่างใช่กับไม่ใช่ และข้อสอบแบบอัตนัย
Start Quiz & Score
การส่งข้อสอบให้ผู้เรียนทำในเวลาที่กำหนด ระบบจะรวบรวมกระดาษคำตอบ, ตรวจ, คิดคะแนน และประกาศผลให้โดยอัตโนมัติ (ยกเว้นแบบอัตนัย) 
Instant Quiz
ส่งคำถามให้ผู้เรียนตอบอย่างรวดเร็ว หรือแข่งขันตอบปัญหา
 
ชุดหูฟัง (Headset)
headset SN120
  - เสียงใส ชัดเจน สมจริง
- แข็งแรงทนทาน ไม่หักง่าย
- เปลี่ยนสายที่หูฟังเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Sound Lab ของเดิมได้
  - Loudspeaker diameter: 50mm
- Earphone sensibility: 112 dB ±3dB I
- mpedance: 32 Ω±10%
- Frequency range: 20-20KHz
- Output Power: 20mv
- Microphone sensibility:-56db±2db
- Cord Length: 1.8m
- Connector: 3.5mm stereo jack
- Weight: 275g
 
System Requirements
Computer hardware:
เครื่องผู้สอน:
สเปคขั้นต่ำ : CPU Pentium III 800, memory 256M, display card 8M display memory and duplex sound card. เครื่องผู้เรียน:
สเปคขั้นต่ำ : CPU Pentium III 800, memory 128M, display card 8M display memory, duplex sound card.
ระบบปฏิบัติการ:
Windows 2000 Professional/Server/Advanced Server
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Vista Sp1, Sp2
Windows 2008 SP1, SP2
Windows 7

Components ที่ต้องใช้:
Microsoft DirectX Media 9.0.
ระบบเน็ตเวิร์คที่รองรับ:
Wired Network 10M/100M/100M.
Wireless Network 802.11b/g/n.