เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (USB )
FS80HA
FS88HA
FS26
FS26E
FS10
   
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ + Smart Card (แบบ USB)
FS88HS
FS26EU
FS82HC
FS25
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกน 2 นิ้ว (USB )
FS50
   
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกน 4+2 นิ้ว (USB)
FS64
   

Follow us at