ข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการดาวน์โหลด (Terms & Conditions)
Scanner Guru
รอบรู้เรื่องสแกนเนอร์ คลิกที่ีนี่ 
บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเวบไซต์ www.wacinfotech.com ขอแจ้งว่าหากคุณได้มีการเข้ามาใช้บริการของ www.wacinfotech.com เช่น ดาวน์โหลดโบรชัวร์, คู่มือ, ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อยู่ใน www.wacinfotech.com คุณจะต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการของ www.wacinfotech.com ดังนี้
     • www.wacinfotech.com ไม่สนับสนุน หรือชี้แนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การใช้โปรแกรมหรือดาวน์โหลดโปรแกรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดต่อข้อกฎหมาย
     • การถอดถอนโปรแกรมหรือไดรเวอร์ ทางผู้ใช้สามารถถอดถอนโปรแกรมหรือไดรเวอร์ด้วยวิธีการ Uninstall ใน Control Panel โดยทั่วไปได้ แต่หากไม่สามารถถอดถอนได้ กรุณาติดต่อบริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
     • กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลงโปรแกรมหรือไดรเวอร์ใหม่ ผู้ใช้ต้องทำการถอดถอนไดรเวอร์เก่าออกก่อน แล้วจึงติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ และควรรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
    • โปรแกรมและไดรเวอร์ที่อยู่ในเวบไซต์นี้ ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด เป็นเจ้าของและ/หรือเป็นผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น
   
หากท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆข้างต้น กรุณาคลิกที่ ชื่อสินค้าเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด  
   
Click at product's name to go to product's download page.  
 
Fingerprint Ssytem
Education Solution
Plustek Scanner & eDMS & Thai OCR
WAC TIME STAMP - K28   WAC OMR   PS286/ PS286Plus
WAC TIME STAMP - EP300   WAC Test Online   PS406U
WAC TIME STAMP - FS80   WAC TIME STAMP : School Edition   PS456U
Fingerprint access control : FS21M   WAC TIME STAMP : Campus Edition   PS506U
Fingerprint access control : FS20   WAC E-Learning Class V7.0   PL7500
FS26E   Classroom Management V.8 (E-Learning V.8)   PL3000
FS88HS   Mythware Language Lab   PL1500
FS88H   MI Board   PL1530
FS80H   WAC GUARD 4   PL2550
FS82HC   WAC GUARD 2/ 2+   PN2040
FS60   @Class   PL2550
FS25       SC8016U
FS64       PS283
FS26       eScan A150
FS28       OpticBook A300
FS50       OpticBook 4800
FS10       OpticBook 4600
Fingerprint SDK - ANSI/ISO SDK       OpticBook 3800
Fingerprint SDK - Standard for Windows       OpticBook 3600 Plus
Fingerprint SDK - Standard for Linux /Andriod       OpticPro A320
Fingerprint SDK - Standard for Mac OSx       OpticPro A360
        OpticSlim 550 (OS550)+Guest profile
        OpticFilm 7600i se
        OpticSlim M12+
Smart Card
  HRM   OptiCard 821
CI691 Plus   HRM   MobileOffice S601
ZW-12026-3       MobileOffice S602
Thai ID Viewer       OpticFilm120
Thai ID Smart Card SDK       OpticFilm8200i AI
        OpticFilm8200i SE
        eDMS : Document Management
        PS3060U
        PS396
        Aksorn OCR (Thai OCR)
        OpticSlim 1180 (OS1180)
        VTM300
         
         
         
         
         
               
Copyright © 2008 WAC RESEARCH CO.,LTD. All rights reserved. DESIGN BY FCT.