WAC HRM
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

หมดปัญหาไม่รู้ว่าพนักงานมาทำงานหรือไม่ เพราะสามารถตรวจสอบการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งแบบภาพรวมและแต่ละสาขาได้แบบ Real-time
ลดความยุ่งยากในการจ่ายเงินเดือน เพราะสามารถคิดเวลาทำงาน, โอที, รายรับ-รายหักต่างๆได้อัตโนมัติ ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เชื่อถือได้ ไม่ว่าเงื่อนไขจะซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม
• บันทึกเวลาทำงานผ่านหน้าเวบได้ รวดเร็ว ปลอดภัย ป้องกันการลงเวลาแทนกัน
• ตรวจสอบการทำงาน และอนุมัติงานต่างๆผ่านหน้าเวบ ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
• มีครบทุกฟังก์ชั่นของงาน HR ตั้งแต่รับสมัคร, คัดเลือก, บรรจุเป็นพนักงาน, คิดเวลาทำงาน-เงินเดือน, พัฒนาบุคลากร, ประเมินผล, เลื่อนตำแหน่ง จนถึงสิ้นสุดการเป็นพนักงาน

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1. ระบบจัดการปฏิทินการทำงาน (มีระบบแจ้งเตือนอีเมล์ และข้อความ sms เมื่อใกล้ถึงวันกิจกรรม)
1.2. จัดการกะและเวลาการทำงาน (สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข กะเวลาของพนักงานในการทำงาน)
1.3. จัดการหรือกำหนดประเภทการลา (สามารถเพิ่มลบ แก้ไข เงื่อนไขประเภทของการลางานตามเงื่อนไขที่ต้องการได้)
1.4. จัดการรายได้ (สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ประเภทรายได้ เงื่อนไขต่างๆ ของประเภทรายได้ ได้โดยไม่จำกัด เช่น ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ)
1.5. จัดการรายหัก (สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายการรายหัก และเงื่อนไขของแต่ละรายการได้ ไม่จำกัด เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ประกันสังคม , กองทุนเลี้ยงชีพ, เงินกู้ ฯลฯ)
1.6. จัดการเงื่อนไขล่วงเวลา (OT) (สามารถจัดการเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ไม่จำกัด ตามที่องค์กรนั้นกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเงื่อนไขในการทำงานล่วงเวลา เช่น ทำงานวันหยุดพิเศษ คิดค่าโอทียังไง เป็นเป็นต้น)
1.7. สมัครกองทุน จัดการพนักงานที่สนใจจะสมัครกองทุนของบริษัทตามที่บริษัทกำหนดขึ้น
1.8. ตั้งค่าอื่นๆ (ปรับเปลี่ยนฐานเงินเดือน,เปลี่ยนประเภทพนักงาน,เปลี่ยนตำแหน่ง,เปลี่ยนค่าภาษา,เปลี่ยนค่าฝึกงาน,เปลี่ยนกะทำงาน,เปลี่ยนวันเริ่มงาน (*ทุกอย่างเมื่อมีการเปลี่ยนระบบจะเก็บเป็นประวัติให้ทั้งหมด)
1.9. ประเมินพนักงานทดลองงาน สามารถประเมิน พนง.ทดลองงานได้ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด เช่น 120 ,180 วัน เป็นต้น
1.10. แจ้งลางาน พนง.สามารถแจ้งลางานออนไลน์ได้ โดยล็อกอินเข้าด้วย ชื่อเข้าใช้งานของตัวเองได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาแจ้งลางานได้ พร้อมกับตรวจสอบการลางานของตัวเองที่ใช้ไปกี่วันแล้ว

จัดการประเภทการลา

 

จัดการรายได้

แจ้งลางาน

 

2. วางแผนกำลังคน (Man Power Plan)
1.1. ข้อมูลพนักงาน (สามารถเก็บประวัติของพนักงานได้โดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่พักอาศัย ข้อมูลสถานะภาพ ข้อมูลญาติพี่น้อง ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลประวัติการศึกษา ข้อมูลประวัติการทำงาน ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ ฯลฯ)
1.2. ร้องขอกำลังคน แต่ละฝ่าย แต่ละแผนกสามารถแจ้งร้องขอกำลัง หรือ คนขาด ต้องการคนเพิ่ม โดยจะเข้ามาร้องขอคน เพื่อให้ HR จัดการหาคนให้ โดยแจ้งคุณสมบัติที่แผนกนั้นๆต้องการคน
1.3. อนุมัติคำร้องขอกำลังคน เมื่อมีการร้องขอกำลังคนมาแล้ว HR ทำการแจ้งกับทาง MD แล้วให้ทาง MD อนุมัติการร้องขอกำลังคน
1.4. ประกาศรับสมัครงาน เมื่อมีการอนุมัติระบบจะแจ้งเตือนให้กับทาง HR มีการปิดประกาศตำแหน่งงานที่ร้องขอมา
1.5. เพิ่มข้อมูลผู้สมัครงาน เมื่อมีการเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ก็ให้ทาง HR มาเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประวัติที่มีคนมาสมัครงาน เพื่อไปสู่กระบวนการต่อไป
1.6. สรุปบันทึกผลการรับสมัครงาน
1.7. ออกแบบข้อสอบการสมัครงาน บริษัทที่ต้องการ พนง.ที่มีคุณภาพต้องการที่จะคัดคนเข้าทำงาน อาจจะมีการสร้างแบบข้อสอบให้มีการสอบเพื่อคัดคนเข้าทำงาน

เก็บประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด

 

ออกแบบข้อสอบรับสมัครงานได้

3. การจัดอบรม (Training)
1.1. จัดการพนักงานเข้าอบรบ ระบบสามารถจัดการ พนักงานเข้าอบรมตามหัวข้อที่บริษัทกำหนดได้หลายๆหัวข้อและหลายๆแผนก พร้อมกันโดยไม่จำกัด
1.2. ประเมินผลการอบรม ระบบสามารถนำคนที่เข้าร่วมการอบรม นำข้อมูลมาประเมินผลเพิ่อเก็บเป็นประวัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้ ตามเงื่อนไขการประเมิน
1.3. กำหนดหัวข้อหลักสูตรการอบรม
1.4. บันทึกแผนอบรมหลักสูตรประจำปี เป็นรายงานสรุปการเข้าอบรมของพนักงานประจำปีและประจำเดือนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง หน้าจอหลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรม

 

4. การบันทึกเวลา (Time Attendant)
1.1. ลงเวลาเข้าทำงาน ระบบ Payroll ระบบสามารถดึงเวลาจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อมาประมวลการคิดเงินเดือน รวมทั้งแจ้ง รายได้ รายหัก และยอดเงินที่โดนหัก จากการ ขาด ลา มาสาย เพื่อพิมพ์สลิปเงินเดือน ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง พร้อมกับบันทึกเก็บประวัติแต่ละงวดเงินเดือนไว้เพื่อไว้คำนวณภาษี ต่อไป
1.2. ข้อมูลกะทำงานของพนักงาน ระบบสามารถกำหนดข้อมูลกะการทำงาน สลับกะการทำงาน ได้โดยไม่จำกัด
1.3. จำนวนวันอนุญาตลาของพนักงาน
1.4. ส่งรายชื่อ พนง.ลางาน ตัวแทนแต่ละแผนกสามารถรวมรายชื่อส่งคนลางานกรณีไม่มีคนแจ้งลาออนไลน์ได้
1.5. ส่งรายชื่อทำงานล่วงเวลา ตัวแทนพนง. ทำการจัดส่งพนักงานที่จะทำงานโอทีของแผนกของตัวเอง ส่งต่อให้กับ หัวหน้างาน อนุมัติการลำดับ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดที่ HR
1.6. ข้อมูลการบันทึกเวลา

แสดงเวลาการทำงาน

 

5. 5. การประเมินผล (Evaluate)
1.1. Bonus Evaluate
1.2. Average Curve Chart

แสดงเวลาการทำงาน

 

6. ระบบบัญชี (Account)
1.1. สวัสดิการพนักงาน
1.2. ภาษี
1.3. จัดการสวัสดิการพนักงาน
1.4. จัดเก็บข้อมูลนำส่ง GL

คิดภาษี

 

7. Account Center
1.1. ทำงานล่วงเวลา(รวบรวมค่าอาหารเย็น)
1.2. อนุมัติทำงานล่วงเวลา
1.3. อนุมัติทำงานล่วงเวลา (สำหรับหัวหน้า)
1.4. อนุมัติการลางาน พนง.
1.5. อนุมัติการลางาน พนง. (สำหรับหัวหน้า)
1.6. อนุมัติปรับเปลี่ยนเวลาและกะการเข้างาน
1.7. จัดการสิทธิ์การมองเห็น

อนุมัติการทำงานล่วงเวลา

 

8. รายงานทั้งหมด (All Reports)
1.1. รายงานขาด ลา มาสาย
1.2. รายงาน พนง. ทำงานล่วงเวลา
1.3. รายงานการจ่ายค่าจ้าง ของพนักงานทั้งหมด
1.4. รายงานชั่วโมงการทำโอทีของตัวเอง

รายงานการจ่ายค่าจ้าง

 

 

 

 

Follow us at