WAC E-Learning Class : Multi-media Classroom Management Solution

WAC E-Learning Class โปรแกรมช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่จะช่วยควบคุมความตั้งใจของผู้เรียน และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีฟังก์ชั่นครบทุกช่วงการสอน ตั้งแต่ ก่อนสอน, ขณะสอน, ฝึกปฏิบัติ ควบคุมและตรวจสอบ จนถึงทดสอบ ด้วย WAC E-Learning Class เพียงโปรแกรมเดียว ช่วยให้อาจารย์เพียงคนเดียว สามารถสอนและควบคุมการเรียนของผู้เรียนทั้งห้องได้แบบ 1 : 1 โดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วยสอนหลายคนและไม่ต้องใช้อุปกรณ์การสอนราคาแพง เพียงลงโปรแกรมก็เปลี่ยนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธรรมดาให้เป็นห้องเรียนแบบมัลติมีเดียได้ทันที เหมาะสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์, ห้องประชุม, ห้องฝึกอบรม ฯลฯ

WAC E-Learning Class

 • • ช่วยควบคุมความตั้งใจของผู้เรียน
 • • อาจารย์เพียงคนเดียว สามารถสอนและควบคุมการเรียนของผู้เรียนทั้งห้องได้แบบ 1 : 1 โดยไม่ต้องใช้ผู้ช่วยสอนหลายคน
 • • ควบคุมความตั้งใจ และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 • • รองรับการสอนในทุกช่วง ตั้งแต่ ก่อนสอน, ขณะสอน, ฝึกปฏิบัติ จนถึงทดสอบ
 • • ไม่ต้องใช้อุปกรณ์การสอนราคาแพง
 • • คุ้มค่า ราคาประหยัด
 • • รองรับการสอนในทุกช่วง ตั้งแต่ ก่อนสอน, ขณะสอน, ฝึกปฏิบัติ จนถึงทดสอบ
 • • รองรับได้สูงสุด 256 เครื่อง/ ห้อง
 • • ใช้ได้ทั้งแบบ Lan และ Wireless
 • • รองรับ Win 7, 8, 10

Features Classroom Management Software

Interactive teaching & learning

Screen Broadcast

 1. แพร่ภาพหน้าจอและเสียงเครื่องผู้สอนไปยังหน้าจอเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทุกเครื่องพร้อมกัน
 2. ใช้ Screen pen เพื่อบันทึกหรือจดโน้ตส่วนสำคัญบนหน้าจอได้
 3. บันทึกหน้าจอและเสียงของเครื่องผู้สอนได้

Net Movie

 1. ผู้สอนสามารถควบคุมการเล่นซีดี,ดีวีดี หรือไฟล์มีเดียชนิดต่างๆจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่อง พร้อมกันได้โดยไม่กระตุก มีฟังก์ชั่นการสั่งงานเหมือนกับเครื่องเล่นวีซีดีโดยทั่วไป
 2. รองรับไฟล์มีเดีย 720P และ 1080P
 

Camera

 1. ต่อเวบแคมกับเครื่องผู้สอนเพื่อแพร่ภาพการสอนจากกล้องไปยังเครื่องผู้เรียนได้
 

Message

 1. ผู้สอนและผู้เรียนส่งข้อความหากันได้ โดยผู้สอนจะส่งข้อความไปยังผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้
 

Student Demonstration

 1. ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่สอนเพื่อนๆหรือสาธิตการทำงานแทนผู้สอนได้ โดยในขณะสอนสามารถส่งภาพหน้าจอของผู้เรียนคนนั้นไปยังเครื่องผู้เรียนคนอื่นๆ และพูดพร้อมๆกับสาธิตได้
 2. ผู้สอนสามารถจับภาพนิ่งจากหน้าจอเครื่องผู้เรียนขณะทำการสาธิตได้
 

Multiple Voice Interaction

 1. กระจายเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียนที่ต้องการได้
 2. ผู้สอนและผู้เรียนสนทนากันในขณะเรียนได้
 3. ตรวจสอบเสียงของผู้เรียนได้แบบ Real-time
 

Interactive Whiteboard

 1. สร้างบอร์ดสำหรับการวาดภาพด้วยมือ หรือนำเข้าภาพมาใส่ก็ได้
 2. แชร์บอร์ดวาดภาพให้กับผู้เรียนได้ใช้ร่วมกันได้
 3. เลือกผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเพื่อสาธิตการวาดภาพให้ผู้เรียนคนอื่นดูได้
 4. บันทึกบอร์ดวาดภาพไว้ใช้ภายหลังได้
 

Response & Competition

 1. เริ่มการแข่งขันเป็นรายคนหรือรายกลุ่มก็ได้
 2. มีระบบการให้รางวัลกับผู้เรียนที่ทำผลงานได้ดี
 3. เมื่อผู้เรียนตอบมาหมดแล้ว ระบบสามารถคิดคะแนนอัตโนมัติ หรือผู้เรียนจะคิดคะแนนด้วยตัวเองก็ได้
 4. กำหนดเวลาคิดและเวลาตอบให้กับผู้เรียนได้
 

Effective Management

Monitor & Control

 1. ผู้สอนตรวจสอบและดูหน้าจอเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดจากหน้าจอเครื่องผู้สอน
 2. ผู้สอนสามารถควบคุมเครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทั้งหมดได้
 3. ผู้สอนให้ความช่วยเหลือผู้เรียนโดยการรีโมทควบคุมหน้าจอของผู้เรียนได้
 

Student Policy

 1. ผู้สอนสามารถกำหนดสิทธิของผู้เรียนในการเข้าใช้งาน เวบไซต์, แอพพลิเคชั่น, CD drive และเครื่องพิมพ์ที่กำหนดได้โดยกำหนดเป็น Black list และ White list
 

File Distribution/Collection

 1. ส่งไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการในเครื่องผู้เรียนได้
 2. รับไฟล์จากเครื่องผู้เรียนเวลาใดก็ได้
 3. จะเปิดรับหรือปิดรับไฟล์จากนักเรียนขณะสอนก็ได้
 4. กำหนดขนาดไฟล์และจำนวนไฟล์ที่รับได้
 

Silence

 1. ผู้สอนสามารถล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนไม่ให้ทำงานอื่นได้ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเท่านั้น
 2. ผู้สอนสามารถล็อคเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องผู้เรียนในเวลาเดียวกันได้
 

Student Sign-in

 1. ก่อนทำการสอน ผู้เรียนต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลของตนก่อนจึงจะเรียนได้
 2. เปรียบเทียบรายชื่อผู้ที่ลงชื่อกับรายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนได้
 

Remote Command

 1. ผู้สอนสามารถทำการ รีบูท, ปิดเครื่องผู้เรียน, เปิด-ปิดโปรแกรม และเปิดเวบไซต์ โดยการรีโมทเครื่องผู้เรียนจากเครื่องผู้สอน (ระบบต้องรองรับ Wake on Lan)
 

Resmote Setting

 1. ตั้งค่าต่างๆในเครื่องผู้เรียนได้ตามต้องการ โดยการรีโมท เช่น Display, themes, Desktop, Screen server ฯลฯ
 2. ล็อค Process ในเครื่องผู้เรียน เพื่อป้องกันผู้เรียนปิดโปรแกรม และไม่ยอมเรียน
 3. ล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนเมื่อเน็ตเวิร์คขาดการติดต่อ
 

Class Model

 1. เช็คจำนวนนักเรียนจาก thumbnail ได้
 2. ล็อคผู้เรียนที่อยู่ในชั้นเมื่อผู้สอนล็อคอินแล้ว
 3. เรียงผู้เรียนตามชื่อใน View mode ได้
 4. ซูม เข้า-ออก thumbnail หน้าจอผู้เรียนได้
 5. แสดงเครื่องผู้เรียนตามชื่อผู้เรียน, ชื่อคอมพิวเตอร์ หรือชื่อที่ล็อคอินก็ได้
 6. แสดงข้อมูลแบตเตอรี่ของเครื่องผู้เรียน, ไอคอนกลุ่มของผู้เรียนได้
 7. แจ้งเตือนในกรณีแบตเตอรี่เครื่องผู้เรียนเหลือน้อยกว่าค่าที่ผู้สอนกำหนดไว้ได้
 

Login Mode Management

 1. ผู้เรียนเลือกผู้สอนที่จะล็อคอิน และเชื่อมต่อกับผู้สอนในช่องเดียวกันโดยอัตโนมัติ
 

Group Collaboration

Group Teaching

 1. ผู้สอนสามารถแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ และแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มเพื่อทำการสอนกันเองภายในกลุ่มได้
 2. ผู้สอนสามารถตั้งฟังก์ชั่นที่ต้องใช้การสอนให้กับหัวหน้ากลุ่มได้
 3. ผู้สอนสามารถตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้
 

Group Chat

 1. แยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ผู้สอนเลือกได้ว่าจะคุยกับกลุ่มใด สามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันได้
 2. สมาชิกในกลุ่มเดียวกันสามารถคุยกันผ่านข้อความ, อีโมติคอน, ภาพ, การเขียนด้วยมือ และเสียง
 3. อนุญาตหรือห้ามการส่งข้อความและเสียงจากผู้เรียนได้ • บันทึกประวัติการสนทนาได้
 

Topic Chat

 1. ผู้สอนสามารถสร้างหัวข้อในการสนทนาได้หลายหัวข้อและผู้เรียนจะเลือกเข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อใดก็ได้
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มสามารถส่งข้อความ
 

Assessment

Quiz by Answer Sheet

 1. สร้างข้อสอบจากในโปรแกรมหรือนำเข้าข้อสอบจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วก็ได้
 2. รองรับคำถาม 5 แบบ ได้แก่ คำถามแบบตอบตัวเลือ, คำถามแบบให้ตอบถูกผิด, คำถามที่ให้เติมคำในช่องว่าง, คำถามเปิด ให้ตอบแบบเรียงความ, คำถามแบบเขียนด้วยลายมือ
 3. ผู้สอนสามารถเช็คสถานะคำตอบและความถูกต้องของข้อสอบแต่ละข้อขณะทำการสอบได้
 4. ส่งออกผลการสอบของผู้เรียนแต่ละคนได้หลังสอบเสร็จ ส่งออกเป็น html หรือ xml ก็ได้
 5. ผู้เรียนเลือกตอบคำถามจากหน้าข้อสอบหรือเลือกจากกระดาษคำตอบก็ได้
 

Survey

 1. ผู้สอนสามารถทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการให้ตอบคำถามเพียงคำถามเดียว
 2. ส่งแบบทดสอบไปให้กับผู้เรียนที่ต้องการได้
 3. รองรับคำตอบชนิดตัวเลือกและถูกผิด
 4. กำหนดเวลาและคำตอบที่ถูกต้องก่อนทดสอบได้
 5. เก็บคำถามไว้ใช้ครั้งต่อไปได้
 6. ทราบผลทันทีเมื่อหมดเวลา

Contact us

Tel. 02-5303809-10, 02-5399352, 02-5381038, 086-3779646
Fax. 02-5383098
Skype : krataicyber
E-mail : sales@wacinfotech.com

Line ID : @wacresearch
Twitter : @wacinfotech
IG : wacinfotech
Youtube Channel : wacresearch

Follow us