ระบบ AFIS/ABIS (Automatic biometric identification system)

 • - ระบบทะเบียนประวัติ
 • - ระบบบันทึกลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ม่านตา ภาพใบหน้า บุคคล ป้องกันการจัดเก็บผิดพลาด หรือ ไม่ได้คุณภาพก่อนการบันทึก
 • - ระบบบันทึกลายนิ้วมือแฝง ฝ่ามือแฝง
 • - ระบบ Intensive search สำหรับ ค้นหาลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ลายนิ้วมือแฝง ฝ่ามือแฝง
 • - ระบบ Adjudicator สำหรับเปรียบเทียบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ แฝงที่ตรวจพบ อย่างละเอียด พร้อมทำรายงาน แสดงจุดสำคัญ
 • ระบบบันทึกลายนิ้วมือบุคคล

 • 1. ระบบบันทึกลายนิ้วมือบุคคล ( Ten print card )
 • สำหรับ งาน AFIS งานตำรวจ งานตรวจคนเข้าเมือง การบันทึกประวัติ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นระบบจัดลายนิ้วมือด้วยเครืองอ่านลายนิ้วมือ FS64 รองรับการอ่านทั้งแบบ Flat finger , Rolled finger และ แบบ Slap ( 4 นิ้ว ซ้าย 4 นิ้วขวา 2 นิ้วหัวแม่มือ ) ตามมาตรฐาน FBI standard ช่วยการจัดเก็บลายนิ้วมือบุคคล เป็นเรื่องง่าย สะดวกและไม่เลอะแบบการใช้หมึกพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ลำดับลายนิ้วมือ rolled finger เทียบกับภาพ Slap ช่วยให้การเก็บไม่มีการสลับลำดับของนิ้ว ตรวจสอบคุณภาพภาพก่อนการจัดเก็บ สามารถวางลายนิ้วมือใหม่เฉพาะ นิ้วที่ไม่ได้คุณภาพ มีส่วนของการกรอกข้อมูลบุคคล หรือ อ่านจากบัตรประชาชน รองรับการทำงานร่วมกับ signature pad สำหรับอ่านลายเซ็น สามารถสั่งพิม Ten print card ภาพลายพิมนิ้วมือบุคคล ผ่าน printer ได้ทั้งบนกระดาษขาว ( พิมทั้ง ฟอร์ม ข้อมูลบุคคล และ ภาพลายนิ้วมือ ) หรือแบบพิมบนฟอร์ม (พิมข้อมูลบุคคล และ ลายนิ้วมือตาม ตำแหน่งบนฟอร์ม) มีระบบการสร้าง form และ สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะพิมข้อมูล หรือลายพิมนิ้วมือ ลงบนฟอร์มได้ อิสระรองรับทุกแบบฟอร์ม สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ มาตรฐาน NIST file และ PDF/A สำหรับใช้ในการส่งข้อมูลให้ หน่วยงานอื่น นำไปเข้าระบบ AFIS / ABIS ได้โดยตรง

2. ระบบบันทึกลายนิ้วมือแบบกลิ้งนิ้ว ( rolled finger ) สำหรับโรงรับจำนำ

เป็นระบบบันทึกลายนิ้วมืออย่างง่ายทำงานร่วมกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ FS50 ราคาประหยัด สำหรับการอ่านลายนิ้วมือทั้งแบบ flat และ แบบ rolled ช่วยให้การทำงานสะดวก คุณภาพภาพ ชัดเจน ตามมาตรฐาน FBI standard ที่หน่วยงานของรัฐ เช่น กองทะเบียนประวัติ , นิติวิทยาศาสตร์ สะอาดไม่เลอะแบบหมึกพิม สามารถทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประชาชน สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รหัสเอกสาร และ อื่นๆ พร้อมบันทึก วันที่ เวลา ให้อัตโนมัติ มีระบบการค้นหาตามรหัสเอกสาร ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน

ระบบ Latent Editor (ลายนิ้วมือแฝง)

 • - ระบบ latent editor สำหรับปรับคุณภาพลายนิ้วมือแฝงเพื่อช่วยในการค้นหาสำหรับลายนิ้วมือแฝงที่ไม่ชัด เบลอ หรือ จัดเก็บจากภาพถ่าย
 • - ระบบ de-dupplicate ค้นหาลายนิ้วมือซ้ำ ข้อมูลซ้ำในระบบ
 • NIST File Import/Export

 • - ระบบ NIST Import / NIST Export สำหรับนำข้อมูลเข้าออกจากระบบเพื่อทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ
 • - ระบบ Job request history ช่วยบันทึกผลลัพธ์การจัดเก็บ ผลการค้นหา แยกตาม user เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
 • - ระบบสิทธิ์การเข้าใช้แยกตาม user แยกตาม folder การจัดเก็บ
 • - รองรับการทำงานทั้งแบบ offline สำหรับการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อ กับ server และการทำงานแบบ online ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับ server
 • - มี ระบบ web service สำหรับกรณีต้องการทำงานผ่านหน้า web application หรือ ต้องการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆโดยตรง
 • รองรับ Finger/Palm/ IRIS/ Face

  รองรับการค้นหา Latent Palm/ Latent Finger

   

Follow us