ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนพร้อมโปรแกรมอ่านบัตร

Solution

Solution การอ่านบัตร สำหรับ Web App

WAC Web Socket

ชุดคำสั่งการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน, พาสปอร์ต, e-passport, ลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อนำไปแสดงผลในหน้าเวบ

 

เครื่องอ่านบัตรประชาชน คลิกที่นี่

Follow us