ืม

ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนพร้อมโปรแกรมอ่านบัตร/ SDK

SDK-WAC Thai ID

ชุดพัฒนาซอฟแวร์สำหรับเครื่องอ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ด (SDK for Thai ID Smart Card Reader)

Solution

เครื่องอ่านบัตรประชาชน คลิกที่นี่

Follow us