เครื่องสแกนพาสปอร์ต
(Passport Scanner)

SecureScan X200
เครื่องสแกน e-Passport

e-passport scanner

SecureScan X150
เครื่องสแกน Passport รุ่น TOP ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่ต้องการข้อมูลจากพาสปอร์ตทุกชนิดได้ทันที
ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรม Comanche และ Smart Finder ได้- ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่ต้องการข้อมูลจากพาสปอร์ตทุกชนิดได้ทันที 
- สามารถดึงข้อมูลจากพาสปอร์ต มาใส่ในโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม หรือตั้งค่าใหม่ให้ยุ่งยาก 
- อ่านพาสปอร์ตตามมาตรฐาน ICAO ได้ ภายใน 2 วินาที 
- อ่านข้อมูลได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง 
- ตรวจสอบพาสปอร์ตปลอมจากลายน้ำบนหน้าพาสปอร์ต ด้วยเทคโนโลยีการสแกน UV ทำให้เห็นลายน้ำบนหน้าพาสปอร์ตอย่างชัดเจน ดูได้ว่าปลอมหรือไม่
- มี USB 2 ports เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบบุคคลอื่นๆ เช่น สแกนลายนิ้วมือ, สแกนใบหน้า, สแกนม่านตา เป็นต้น
- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บและค้นหาพาสปอร์ต Guest Profile ได้ทันที

SecureScan X50
เครื่องสแกน Passport รุ่นเล็ก ราคาประหยัด ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่ต้องการข้อมูลจากพาสปอร์ตทุกชนิดได้ทันที ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรม Comanche และ Smart Finder ได้ทันที

- ใช้ร่วมกับโปรแกรมโรงแรมและโปรแกรมที่ต้องการข้อมูลจากพาสปอร์ตทุกชนิดได้ทันที 
- สามารถดึงข้อมูลจากพาสปอร์ต มาใส่ในโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม หรือตั้งค่าใหม่ให้ยุ่งยาก 
- อ่านพาสปอร์ตตามมาตรฐาน ICAO ได้ ภายใน 2 วินาที 
- อ่านข้อมูลได้ถูกต้อง ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง 
- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บและค้นหาพาสปอร์ต Guest Profile ได้ทันที

SecureScan X-Mini

เครื่องสแกน Passport ขนาดมินิ


OpticSlim 550 Plus (OS550Plus)

Multi-Biometrics Scanner

CREDENCE ONE MRZ
(Fingerprint+Face+Smart Card+e-Passport, 3G, WIFI, Bluetooth, GPS)

With an integrated MRZ reader, the compact CredenceONE-MRZ can authenticate using e-Passports.

KT80
Handheld Andriod Industrial Tablet PC
(MRZ Passport + NFC + Fingerprint + Barcode 1D/2D + Smart card)

 
 

Follow us