TH / ENG

WAC OMR Service

ไม่ต้องยุ่งยากกับการตรวจข้อสอบเองอีกต่อไป ด้วยบริการตรวจข้อสอบ WAC OMR Service รับตรวจข้อสอบและแบบสอบถาม ด้วยเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ WAC OMR ที่สามารถตรวจ คิดคะแนน และวิเคราะห์ผลได้ในครั้งเดียว ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเตรียมกระดาษคำตอบ ไม่ต้องเสียเวลาตรวจ ไม่ต้องเสียเวลาทำรายงาน ไม่ต้องกังวลว่าจะคิดคะแนนหรือค่าสถิติผิด ไม่ต้องใช้คนเยอะ เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่พอในการตรวจข้อสอบ หรือหน่วยงานที่ไม่ได้จัดสอบบ่อยๆ ใช้ได้กับการสอบทุกชนิด เช่น สอบเรียนต่อ, สอบเข้าทำงาน, สอบประเมินผล, สอบแข่งขันทางวิชาการ ฯลฯ ใช้ได้กับแบบสอบถามต่างๆ เช่น แบบสำรวจความคิดเห็น, แบบสอบถามงานวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้ได้กับการตรวจผลเลือกตั้งและผลโหวตต่างๆได้อีกด้วย ติดต่อ 025303806-10 Line ID : @wacresearch

ดูเครื่องตรวจข้อสอบ WAC OMR ทุกรุ่น คลิกที่นี่

 

บริการตรวจกระดาษคำตอบและแบบสอบถาม  ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ WAC OMR

 • • ฟรี! บริการออกแบบกระดาษคำตอบและแบบสอบถาม ให้ใช้ร่วมกับ WAC OMR ได้
 • • บริการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบและแบบสอบถาม
 • • รองรับรูปแบบคำตอบและการคิดคะแนนแบบ ONET, สทศ.
 • • ตรวจคะแนนพร้อมวิเคราะห์ค่าสถิติที่จำเป็นต้องใช้ ส่งรายงานเป็น Excel, PDF และกราฟ
 • • รับบริการตรวจข้อสอบทั้งในและนอกสถานที่

WAC OMR Service

 • ฟรี!!! บริการออกแบบกระดาษคำตอบ
 • • เพียงลูกค้าแจ้งรูปแบบกระดาษที่ต้องการ ทางเรามีบริการออกแบบกระดาษคำตอบให้ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจข้อสอบ WAC OMR ฟรี
 • บริการจัดพิมพ์กระดาษคำตอบ
 • • ลูกค้าไม่ต้องลำบากหาร้านพิมพ์กระดาษคำตอบให้ยุ่งยาก ทางเรามีบริการจัดพิมพ์ให้ตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งแบบ A4, A5 หรือจะเป็นแบบ 1 หน้า หรือ 2 หน้า ก็ได้
 • ฟรี!!! บริการรับส่งกระดาษคำตอบ
 • • ส่งกระดาษคำตอบเปล่าให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้เตรียมการสอบ
 • • รับกระดาษคำตอบกลับมาตรวจที่บริษัท กรณีลูกค้าไม่ต้องการให้ตรวจที่หน้างาน
 • ตรวจได้หลายวิชาในครั้งเดียว
 • • สามารถตรวจข้อสอบหลายวิชาได้ในครั้งเดียว (ไม่เกินจำนวนวิชาที่กำหนด)
 • • เหมาะสำหรับการสอบที่ต้องสอบหลายวิชา แต่จำนวนกระดาษคำตอบของแต่ละวิชาไม่เยอะ เช่น ติวเตอร์, สอบเก็บคะแนน เป็นต้น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้ดินสอในการฝนคำตอบ
 • • ใช้ได้ทั้งดินสอ, ปากกาลูกลื่น, ปากกาหมึกเจลหรือปากกาเมจิกในการฝนคำตอบ ขอเพียงให้เป็นสีเข้มก็พอ
 • • ใช้น้ำยาลบคำผิดได้
 • บริการตรวจทั้งในและนอกสถานที่
 • • ลูกค้าเลือกให้ทางบริษัทไปตรวจที่สถานที่สอบหรือจะส่งกระดาษคำตอบกลับมาตรวจที่บริษัทก็ได้
 • บริการตรวจและวิเคราะห์ผล
 • • ส่งออกรายงานเป็น Excel, PDF และกราฟได้
 • • ตรวจและคิดคะแนนได้หลากหลายรูปแบบ รองรับ ONET, สทศ
 •      o ถูก 1 คำตอบ, ถูกมากกว่า 1 คำตอบ, ตอบเป็นตัวเลข, คำตอบแบบเชื่อมโยงข้อ
 •      o Single Choice, Multi-Choice, Free Score
 •      o ตอบแต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน, คะแนนฟรีสำหรับข้อสอบที่ออกผิด เป็นต้น
 •      o กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้กับคำถามแต่ละข้อได้
 • • สามารถวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่างๆพร้อมทำรายงานได้
 •      o Group high, Group Middle, Group Low
 •      o P, PHigh, Plow
 •      o R, Point biserial correction, Biserial correction, Delta
 •      o Min, Mean, Median, Max, Variance, Standard deviation
 •      o Kuder Richardson reliability statistic
 •      o Cronbach alpha reliability statistic
 •      o Split half reliability statistic
 •      o Rbis, RPB
 •      o มีรายงานเปรียบเทียบค่า p,r เป็นภาษาไทย
 •      o มีรายงานแสดงกราฟ การกระจายค่า p เพื่อดูการกระจายตัวของข้อยาก
 •      o แบ่งค่ากลุ่มคะแนนได้อย่างน้อย 4 ระดับ เช่น 25%, 27%, 33%, 50%
 •      o มีรายงานสรุปผลการสอบ, ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ มีรายงานสรุปคุณภาพการสอบ เช่น ข้อสอบที่ดีที่ควรเก็บไว้ใช้, ข้อสอบที่ควรปรับปรุง เป็นต้น

ชนิดรายงาน

 • นิดรายงานสำหรับการสอบ
 •     1. รายงานแสดงตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ (.xls)
 •          - แสดงคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบที่ผู้เรียนเลือกตอบ พร้อมแสดงว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิด
 •     2. รายงานแสดงคะแนนของผู้สอบ (.xls)
 •          - แสดงผลคะแนนของผู้สอบแต่ละคนว่าแต่ละข้อได้คะแนนเท่าไหร่
 •     3. กราฟแสดงผู้เลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ (.jpg)
 •     4. รายงานคะแนนตามรายวิชา-วัตถุประสงค์ (.xls)
 •          - แสดงคำตอบของผู้เรียนแยกตามวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนต้องพัฒนาความรู้ในด้านใด
 •     5. รายงานสถิติของผู้สอบ (.xls)
 •          - แสดงค่าสถิติที่จำเป็นต้องใช้วิเคราะห์ของผู้เรียนแต่ละคน
 •     6. กราฟฮิสโตแกรม (.jpg)
 •     7. รายงานวิเคราะห์ค่าความยากง่ายจำแนกแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ (.xls)
 •         - รายงานค่าความยากง่ายของข้อสอบและตัวเลือกแต่ละข้อว่าควรแก้ไข, ปรับปรุง หรือเก็บไว้ใช้ต่อได้ เพื่อใช้ในการออกข้อสอบครั้งต่อไป
 •     8. รายงานสรุปค่าสถิติ แบบประเมินอิงกลุ่ม และ แบบประเมินอิงเกณฑ์ (.xls)

ชนิดรายงานสำหรับแบบสอบถาม/วิจัย
    
- รายงานแบบสอบถาม (No, ค่าเฉลี่ย, SD, แปลผล, N, Error) (.xls)

 • เหมาะสำหรับ
 •      • การสอบคัดเลือกเรียนต่อ
 •      • การสอบกลางภาค
 •      • การสอบเก็บคะแนน/ สอบย่อย
 •      • การสอบวัดผลในสถาบันกวดวิชา
 •      • การสอบคัดเลือกเข้าทำงาน
 •      • การสอบประเมินผลพนักงาน
 •      • การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ภาษาอังกฤษ, คณิต ฯลฯ
 •      • Pre test/ Post test
 •      • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 •      • แบบประเมินผลคุณภาพสินค้า
 •      • แบบประเมินผลความรู้/ความชำนาญในสายงาน ในโรงงาน
 •      • แบบสำรวจ/ วิจัยทางการตลาด
 •      • โพลสำรวจความคิดเห็น
 •      • ตรวจผลเลือกตั้ง/ โหวต
 •      • แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
 •      • ฯลฯ

Follow us

Tel. 02-5303809-10, 02-5399352, 02-5381038, 086-3779646
Fax. 02-5383098
Skype : krataicyber
E-mail : sales@wacinfotech.com

Line ID : @wacresearch
Youtube Channel : wacresearch

#ตรวจข้อสอบ #ตรวจกระดาษคำตอบ #omr #wacomr #ตรวจคะแนนสอบ #ตรวจแบบสอบถาม #โพลสำรวจความคิดเห็น #วิเคราะห์ผลสอบ #วิเคราะห์คำตอบ #รับตรวจข้อสอบ #รับตรวจคำตอบ #เครื่องตรวจข้อสอบ #เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ #โปรแกรมตรวจข้อสอบแขbit