เครื่องสแกนเอกสารขนาด A3 (A3 Scanner)

A320L
เครื่องสแกนเนอร์ A3 ความละเอียดสูง สำหรับงานสแกนแบบแปลนทุกชนิด

 

A360L
เครื่องสแกนเนอร์ A3 ความเร็วสูง สำหรับงานสแกนแบบแปลนทุกชนิด

สแกนเอกสารขนาดใหญ่ได้ถึงขนาด A3 (12” x 17”) ความเร็วสูงถึง 2.48 วินาที/หน้า 
•	ความละเอียดสูงถึง 600 dpi 
•	ใช้ง่าย เพียงกดปุ่ม ก็สแกนได้ทันที 
•	เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารขนาดใหญ่ เช่น โฉนดที่ดิน, แบบแปลนชนิดต่างๆ เช่น แบบทางวิศวกรรม, ไฟฟ้า, ประปา, ก่อสร้าง เป็นต้น

เครื่องสแกนเอกสารอัตโนมัติ (ADF Scanner)

SC8016U

เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ A3 ความเร็วสูง มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน

sc8016u เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ ขนาด A3 ความละเอียด 600 dpi ความเร็ว 80 ppm/ 160 ipm สแกนได้ทั้งบัตรพลาสติก, นามบัตร, เอกสารขนาด A4 และเอกสารที่ยาวถึง 200 นิ้ว มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน (Multi-Feed Detection)