เครื่องสแกนเอกสารขนาด A3 (A3 Scanner)

A320E
เครื่องสแกนเนอร์ A3 ความละเอียดสูง สำหรับงานสแกนแบบแปลนทุกชนิด

เครื่องสแกนเอกสารอัตโนมัติ (ADF Scanner)

SC8016U

เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ A3 ความเร็วสูง มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน

sc8016u เครื่องสแกนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ ขนาด A3 ความละเอียด 600 dpi ความเร็ว 80 ppm/ 160 ipm สแกนได้ทั้งบัตรพลาสติก, นามบัตร, เอกสารขนาด A4 และเอกสารที่ยาวถึง 200 นิ้ว มีระบบป้องกันการดึงกระดาษซ้อน (Multi-Feed Detection)