Mythware Language Lab/ Sound Lab

สุดยอดระบบ Sound Lab ราคาประหยัด
ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายพิเศษ
คุณภาพของภาพและเสียง ชัดเจน สมจริง

ระบบห้องสอนภาษา

Mythware Language Lab/ Sound Lab is the most popular Computer-Assisted Language Lab/ Sound Lab system. With Mythware Language Lab, the teacher can train and evaluate the skills of listening, speaking, reading, writing and interpreting of students. It simulates traditional classroom teaching process, providing functionality support for teacher to complete the classroom teaching tasks easily and efficiently.

Mythware Language Lab/ Sound Lab uses breakthrough technology of combining software and hardware, which keeps the advantages of both software and hardware language lab/ Sound Lab. Specifically, it not only keeps the advantages of perfect sound quality, low delays and high transmission efficiency as hardware language lab, but also keeps the advantages of low cost and easy to maintain as software language lab/ Sound Lab. Besides, Mythware Language Lab/ Sound Lab has supported all kinds of Windows operation systems. And it also has good compatibility and stability that can be run with others software at the same time and make sure the long time teaching process.
 
Main Features
Manage
Class View Management
 ผู้สอนสามารถ สร้าง, นำเข้า และส่งออก Class View ได้ตามต้องการ
 จัดโต๊ะในห้องเรียนได้หลากหลายแบบ และตรวจสอบหมายเลขโต๊ะได้
 เช็คข้อมูลเครื่องผู้เรียนได้ เช่น ชื่อเครื่อง, IP Address, MAC address, audio device, CPU usage, ข้อมูลกลุ่ม ฯลฯ
Class Management
 เปิด-ปิดเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องพร้อมกันได้
 เช็คชื่อก่อนเริ่มการสอนและส่งออกข้อมูลการเข้าเรียนได้
 เริ่มและปิดการเรียนการสอนได้แค่คลิกเดียว
 ล็อคหน้าจอเครื่องผู้เรียนได้ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนแอบทำงานอื่นขณะสอน ทำให้ผู้เรียนสนใจกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น
 ผู้สอนสามารถตั้งค่าได้ว่า เวบไซต์ใด หรือโปรแกรมใด ที่ห้ามหรืออนุญาตให้เข้าใช้ได้ รวมถึง USB disk ด้วย
 ผู้สอนสามารถตรวจสอบและควบคุมคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนได้
 ผู้เรียนสามารถขอความช่วยเหลือในขณะเรียนได้
File Management
 ผู้สอนสามารถส่งไฟล์ไปยังเครื่องผู้เรียนโดยกำหนดตำแหน่งจัดเก็บเองได้
 ผู้เรียนสามารถรับไฟล์จากเครื่องผู้สอนในขณะทำการเรียนการสอนได้
 ผู้สอนสามารถเก็บไฟล์จากเครื่องผู้เรียนเมื่อไรก็ได้
Device Management
 ผู้สอนตรวจสอบอุปกรณ์เสียงทั้งหมดด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวได้
 Live broadcast repeater and external device
 ตั้งค่าว่าอนุญาตให้ใช้ USB Disk หรือไม่ก็ได้
 มีไซด์โทน (ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเสียงที่พูดดังมากหรือน้อยที่ผู้รับ) ของไมโครโฟน

Teaching
Dual monitor training
 เปิดการใช้งานสองหน้าจอพร้อมกันได้ โดยจะเป็นแบ่งเป็นหน้าจอ Language lab และหน้าจอโปรแกรมที่ใช้สอนอย่างละ 1 หน้าจอ
Broadcast Teaching
กระจายภาพหน้าจอการสอนจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่องได้
ผู้สอนสามารถเรียกให้ผู้เรียนพูด หรือสนทนาผ่านระบบได้ และสามารถตรวจสอบเสียงไมโครโฟนรวมถึงเครื่องผู้เรียนได้อีกด้วย
สลับหน้าจอการทำงานระหว่างเต็มหน้าจอกับหน้าจอวินโดส์ได้
ดูภาพผู้เรียนด้วยกล้องที่เครื่องผู้เรียนได้
สามารถต่อเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกเช่น CD, DVD, ฯลฯ ผ่าน VDO Capture Card และ Live broadcast ได้เพื่อกระจายภาพและเสียง
ผู้สอนสามารถบันทึกเสียงขณะสอนและเสียงผู้เรียนได้ ในขณะที่ผู้เรียนสามารถบันทึกเสียงตัวเองได้เช่นกัน
เพิ่มความคิดเห็นโดยใช้ Screen pen ขณะทำการเรียนการสอนได้
Oral Training
รองรับการทดสอบแบบอ่านตามต้นฉบับ และการอ่านซ้ำ
กระจายภาพและเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกขณะกำลังทดสอบแบบอ่านตามต้นฉบับได้
ส่งภาพของบทเรียนการอ่านซ้ำไปยังผู้เรียนผ่านเทคโนโลยี Streaming media ได้
ซ่อนหรือแสดงคำบรรยายของบทเรียน, จัดแนวคำบรรยาย, ขนาดอักษรและเลือกประโยคที่ต้องการได้
เชิญให้ผู้เรียนพูดขณะสอนการสนทนาได้ พูดกับผู้เรียนคนเดียวหรือหลายคนขณะสอนการสนทนาได้
ตรวจสอบเสียงของผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในขณะสอนการสนทนาได้
ใน Repetition mode สามารถอัดเสียงผู้เรียนขณะเล่นไฟล์เสียงต้นฉบับเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันได้
Interactive Teaching
 สามารถทำการแข่งขันตอบคำถามในระหว่างทำการเรียนการสอนได้
 ผู้สอนสามารถอธิบายหรือแปลไปพร้อมๆกับการสอนการแปลได้
 ฟังก์ชั่น Group student สามารถจัดกลุ่มผู้เรียนและตั้งหัวหน้ากลุ่ม โดยระบุได้ว่าหัวหน้ากลุ่มสามารถใช้ฟังก์ชั่นใดได้บ้าง
 ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อกันได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ, ไอคอนแสดงอารมณ์ (Emoticons), ภาพ, ลายมือ และเสียง
 ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อการสนทนาที่สนใจและเข้ากลุ่มนั้นๆเองได้
 ผู้สอนสามารถดึงหน้าจอผู้เรียนคนใดคนหนึ่งและเผยแพร่ไปยังเครื่องผู้เรียน เครื่องอื่นเพื่อสาธิตได้
 มีฟังก์ชั่น Net Movie ที่สามารถเล่นไฟล์มีเดียต่างๆไปยังเครื่องผู้เรียนทุกคนได้โดยไม่กระตุก
 มีฟังก์ชั่น Conference call ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถติดต่อกันเองได้ง่าย
 ผู้เรียนสามารถเล่นไฟล์บทเรียนซ้ำหลังเลิกเรียนแล้วได้


Quiz
Oral Test
 สอบสนทนากับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกันได้
 สามารถทดสอบลำโพงและไมโครโฟนก่อนทำการทดสอบ พร้อมทั้งแสดงชื่อและสถานะของผู้เรียนได้ในเวลาเดียวกัน
 หน้าจอเครื่องผู้สอนสามารถแสดง รายชื่อผู้เรียน, สถานะของผู้เรียน, ตาราง การสอบ และเวลาที่เหลือ
 ผู้เรียนต้องลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสอบสนทนา
 ผลการสอบของผู้เรียนแต่ละคนสามารถบันทึกเป็นไฟล์ และผู้สอนสามารถส่งไฟล์นี้ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการได้
 รองรับการอัดวีดีโอแบบกลุ่ม
 รองรับการสอบแบบ Oral interpretation และ TEM
Standard Quiz
 รองรับแบบทดสอบได้หลายรูปแบบ รองรับการเล่นไฟล์มีเดีย และผู้สอนสามารถตั้งเวลาเล่นเองได้
 ผู้สอนสามารถหยุด, เลื่อน และทำการทดสอบต่อได้
 ในกรณีที่เน็ตเวิร์คขัดข้อง ผู้เรียนสามารถทำการสอบต่อได้หลังจากที่เน็ตเวิร์คเชื่อมต่อใหม่ได้แล้ว
 ผู้สอนสามารถกระจายไฟล์เสียงหรือวีดีโอขณะทำการทดสอบและตั้งเวลาการเล่นไฟล์ได้
 ผู้สอนสามารถตั้งเวลาการทดสอบได้
 แสดงรายชื่อผู้เรียน, ระยะเวลาที่เหลือ และสถานะของผู้เรียน
 หลังสอบเสร็จ ระบบสามารถเก็บกระดาษคำตอบได้เองอัตโนมัติ และผู้สอนสามารถให้ระบบเก็บกระดาษคำตอบก่อนเวลาได้อีกด้วย
 ผู้สอนสามารถตรวจและให้คะแนนได้โดยตรงหลังจากเก็บกระดาษคำตอบเสร็จแล้ว
 ผู้สอนสามารถเพิ่มหมายเหตุหรือความเห็นต่างๆในคำตอบแต่ละข้อและส่งผลกลับไปให้ผู้เรียน ในรูปแบบ HTML.
 ผู้สอนสามารถตรวจสอบข้อสอบแต่ละข้อ, คะแนนของผู้เรียนแต่ละคน และค่าทางสถิติต่างๆได้
Test
 ส่งกระดาษคำตอบไปให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนพร้อมกันได้
 รองรับกระดาษคำตอบ 2 แบบ ได้แก่ : quick answer sheet และกระดาษคำตอบแบบกำหนดเอง
 เลือกกระดาษคำตอบได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ คำตอบแบบตัวเลือก, ตอบถูก-ผิด, เติมคำในช่องว่าง, ข้อเขียน และสอบสนทนา
 ผู้สอนสามารถกำหนดเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้
 ผู้สอนสามารถเริ่มและหยุดการสอบเวลาใดก็ได้
 ผู้สอนสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เรียนแต่ละคน ดูคำตอบและประวัติการสอบได้
 ตรวจคำตอบที่ถูกต้องได้ทันที
Survey
 ส่งแบบสอบถามให้กับผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนได้
 รองรับแบบสอบถามทั้งแบบ ตัวเลือกและตอบถูกผิด
 ผู้สอนสามารถใส่ภาพและกำหนดคำตอบที่ถูกให้กับแต่ละคำถามได้
 แสดงผลในรูปของกราฟ
 
 
ห้องซาวน์แล็ป, ห้องซาวน์แลบ, ห้องซาวน์แลป, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ศูนย์ภาษา, ห้องสอนภาษา, วิทยบริการ, Sound lab, language lab, สอนภาษา, ระบบเสียง