WAC QuickQ

ระบบคิวอัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาล, ร้านอาหาร, ธนาคาร, ไปรษณีย์, จุดรับส่งสินค้า และ ศูนย์บริการทุกชนิด

 • 1. ลดปัญหาลูกค้ารอคิวนานได้มากกว่า 50%
 • 2. แยกประเภทลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ตรงตามต้องการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
 • 3. ป้องกันปัญหาการแซงคิว ลัดคิว
 • 4. ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและกลับมาใช้บริการใหม่
 • 5. เก็บข้อมูลสถิติการให้บริการเพื่อนำมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • 6. นำไปใช้จุดที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น หน่วยงานราชการ, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, ขนส่งพัสดุ, ซื้อตั๋วคอนเสิร์ต, ธนาคาร, ศูนย์บริการโทรศัพท์ ฯลฯ
 • การเรียกคิว
 • • กำหนดประเภทของลูกค้า และจัดคิวให้กับแต่ละประเภท พร้อมทั้งเลือกเคาเตอร์ให้กับคิวแต่ละประเภทได้
 • • มีระบบเสียงเรียกคิว เลือกได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หรือเป็นภาษาไทยแล้วตามด้วยอังกฤษก็ได้
 • • เลือกเสียงแบบมีหลักสิบ หลักร้อย หรือเป็นเสียงตัวเลขอย่างเดียวก็ได้
 • • เรียกคิวซ้ำ กรณีเจ้าของคิวยังไม่มา และข้ามคิวได้
 • หน้าจอแสดงการเรียกคิว
 • • แสดงหมายเลขเคาน์เตอร์ และหมายเลขคิวที่ใช้บริการเคาน์เตอร์นั้นๆ
 • • ให้ข้อมูลได้ทั้งภาพสไลด์, วีดีโอ, และตัวอักษรวิ่ง ในหน้าจอแสดงคิว
 • • ปรับแต่งค่าการแสดงผลได้เอง เช่น โลโก้, เสียง, ภาษาบนหน้าจอ, ภาพพื้นหลัง และวีดีโอต่างๆ
 • รายงาน
 • • เก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการย้อนหลังตามจำนวนวันที่กำหนดได้
 • • รายงานสรุปยอดประจำวัน ระบุวัน/เดือน/ปี จำนวนคิวทั้งหมด จำนวนคิวแยกประเภทของการให้บริการ จำนวนคิวแยกแต่ละเคาน์เตอร์
 • • สรุปสถิติเวลาการให้บริการของแต่ละเคาน์เตอร์, แต่ละประเภทบริการ, แต่ละคิว เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

แต่ละแผนกรับ-จบคิวผ่านมือถือ หรือ Handheld

หน้าจอคีออส เลือกแผนก รับบัตรคิว

Related Products

Follow us at

Tel. 02-5303809-10, 02-5399352, 02-5381038, 086-3779646
Fax. 02-5383098
Skype : krataicyber
E-mail : sales@wacinfotech.com

Line ID : @wacresearch
Twitter : @wacinfotech
IG : wacinfotech
Youtube Channel : wacresearch