WAC Viditor Pass
ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ

- ปลอดภัย เพราะเก็บภาพและข้อมูลผู้มาติดต่อได้อย่างละเอียด
- เล็กกะทัดรัด ใช้ง่าย หมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านบัตรประชาชน, เครื่องสแกนพาสปอร์ต, พริ้นเตอร์ ฯลฯ
- เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงาน, โรงงาน, ศูนย์แสดงสินค้า, สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่างๆ

คุณสมบัติ WAC Visitor Pass

ใช้ง่าย ทำงานรวดเร็ว ลดความผิดพลาด
- แค่เปิดเครื่อง ก็ใช้งานได้ทันที
- ทำงานรวดเร็ว แค่สแกนก็บันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อได้ทันที
- ข้อมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอร์ต จะถูกอ่านและส่งไปยังโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ หมดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด

หมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
- ไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรตัวจริง เพราะใช้การสแกนข้อมูลจากบัตรเข้าสู่ระบบจึงหมดปัญหาบัตรหาย แลกบัตรผิด
- เพิ่มลายน้ำลงในไฟล์ภาพบัตรได้
ป้องกันเหตุร้าย
- ระบบมีการเก็บข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล, ภาพถ่ายขาเข้า-ออก, วันเวลาที่มาติดต่อ, ภาพเอกสารสำคัญที่ใช้ เป็นต้น ทำให้เมื่อเกิดเหตุร้ายจึงตรวจสอบย้อนหลังได้รวดเร็ว
- เปรียบเทียบผู้มาติดต่อกับ Black list เพื่อช่วยคัดกรองว่าผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
รายงาน
จัดทำรายงานได้หลากหลายรูปแบบ ตรวจสอบ ค้นหาได้รวดเร็ว เช่น
- รายงานการเข้าออกของผู้มาติดต่อ
- รายงานสรุปยอดเข้าออกคงเหลือในแต่ละกลุ่ม
- รายงานสรุปการติดต่อแยกตามประเภทผู้ที่มาติดต่อ/ ผู้ที่เข้าพบ
- รายงานสรุปการติดต่อแยกตามบริษัท, ชั้น, แผนก, ฝ่าย และเรื่องที่ติดต่อ เป็นต้น
- รายงานสรุปการติดต่อรายวัน, สัปดาห์, เดือน หรือตามวันเวลาที่ต้องการ
- แสดงผลเป็นกราฟหรือตารางได้
- ส่งออกเป็น Excel, Text, PDF ได้

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย
- เครื่องสแกนบัตรประชาชน เพื่ออ่านข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล จากบัตรเข้าไปในโปรแกรม
- เครื่องสแกนภาพบัตร/พาสปอร์ต เพื่อเก็บภาพบัตรประชาชน, พาสปอร์ต, ใบขับขี่ และเอกสารสำคัญอื่นๆ
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อสแกนนิ้วแทนการอ่านบัตร นำไปใช้กับการลงเวลาเข้าออกพนักงานได้
- กล้อง Webcam เพื่อถ่ายรูปผู้มาติดต่อทั้งตอนเข้าและออก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัย
- เครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบติดต่อ กรณีเจ้าหน้าที่ภายในต้องประทับตราหรือลงชื่อยืนยันการเข้าพบ
- เครื่องอ่านบัตร RFID สำหรับอาคารที่ใช้บัตร RFID ในการเปิดปิดประตูและระบบลิฟท์
คุณสมบัติอื่นๆ
- รองรับการติดตั้งหลายเครื่องในจุดเดียว หรือการเข้าออกหลายทาง
- ทำงานได้ทั้งแบบ Stand alone และ Network


 

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้