TH / ENG

WAC Visitor Pass Pro ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อพร้อมคิดเงินค่าจอดรถ (ขาย-เช่ารายเดือน)

 • • รองรับการคิดเงินค่าจอดรถหลายรูปแบบ เช่น จอดฟรี 3 ชั่วโมง เกินจากนี้คิดค่าจอด, จอดฟรี เมื่อมีตราประทับ เป็นต้น
 • • กำหนดค่าจอดต่างกันตามประเภทผู้ใช้บริการได้
 • • กำหนดค่าจอดรายชั่วโมงได้มากถึง 72 ชั่วโมง
 • • พิมพ์ใบรับเงินค่าจอดได้ทันที

ครบชุด ติดตั้งง่าย ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน

 • • ครบชุดพร้อมใช้ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็น
 • • เก็บข้อมูลได้ครบตามต้องการ ทั้งอ่านจากบัตรประชาชน/ใบขับขี่โดยตรง, การถ่ายภาพ และข้อมูลที่กรอกเองอื่นๆ เช่น ทะเบียนรถ, จุดประสงค์การเข้าพบ ฯลฯ

ข้อมูลปลอดภัย รองรับ PDPA

 • - รองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เลือกแสดงหรือปกปิดข้อมูลบางส่วนได้ รวมถึงใส่ลายน้ำในรูปภาพป้องกันการลักลอบใช้งานด้วย
 • - เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ Black list เช็คว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่ก่อนให้เข้าไปในพื้นที่
 • - ทำรายงาน ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ตามต้องการ
 • - รองรับการเข้าออกหลายประตู (Option)
 • - รองรับการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดแบบ IP เพื่อถ่ายภาพทะเบียนรถได้ (Option)

คุณสมบัติโปรแกรม

 • ใช้ง่าย ขั้นตอนน้อย แก้ปัญหาการแลกบัตรล่าช้า
 • - แค่เปิดเครื่อง ก็ใช้งานได้ทันที
 • - ใช้ง่าย ใครๆก็ใช้เป็นแม้จะไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เลยก็ตาม
 • - เพียง 3 ขั้นตอนคือ สแกนบัตร, ถ่ายรูป, พิมพ์ใบติดต่อ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการแลกบัตรแล้ว
 • แก้ปัญหาการกรอกข้อมูลผิด
 • - ข้อมูลจากบัตรประชาชนและใบขับขี่ จะถูกอ่านและส่งไปยังโปรแกรมได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ หมดปัญหาการกรอกข้อมูลผิด หรือเขียนด้วยลายมือแล้วอ่านไม่ออก
 • - กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น ทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ผู้รับการติดต่อ, แผนกที่ติดต่อ, เรื่องที่ติดต่อ ฯลฯ
 • หมดปัญหาบัตรหาย คืนบัตรผิด
 • - ไม่จำเป็นต้องเก็บบัตรตัวจริงอีกต่อไป เพราะข้อมูลทั้งหมดถูกบันทึกในระบบเรียบร้อยแล้ว
 • ป้องกันเหตุร้าย
 • - มีการเก็บข้อมูลผู้มาติดต่ออย่างละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล, ภาพถ่ายขาเข้า, วันเวลาที่มาติดต่อ เป็นต้น ทำให้เมื่อเกิดเหตุร้ายจึงตรวจสอบย้อนหลังได้ถูกต้อง รวดเร็ว
 • - บันทึกภาพผู้มาติดต่อหรือรถขาเข้า เพื่อเปรียบเทียบกับขาออกได้ ป้องกันการสวมรอยหรือลักขโมย
 • - แจ้งเตือนห้ามเข้า สำหรับผู้มาติดต่อที่มีชื่อตรงกับ Black list กำหนดเวลาที่อยู่ใน Black List ได้
 • เพิ่มความปลอดภัย
 • - ตรวจสอบข้อมูลผู้มาติดต่อย้อนหลังได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

 

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม

 

 

 

#เครื่องแลกบัตร #ระบบแลกบัตร #เครื่องแลกบัตร ผู้มาติดต่อ #visitor # visitor management system #vms #ที่จอดรถ #ลานจอดรถ #ค่าจอดรถ #car park #ระบบ visitor #vms #โปรแกรมแลกบัตร #เครื่อง visitor ราคา #ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ #เครื่องแลกบัตร visitor ราคา #ไม้กั้น #แขนกั้นรถยนต์ #ไม้กั้นรถยนต์ #เครื่องแลกบัตร #ระบบแลกบัตร #เครื่องแลกบัตร ผู้มาติดต่อ #visitor # visitor management system #vms #ที่จอดรถ #ลานจอดรถ #ค่าจอดรถ #car park #ระบบ visitor #vms #โปรแกรมแลกบัตร #เครื่อง visitor ราครา #ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ #เครื่องแลกบัตร visitor ราคา #เครื่องแลกบัตร #PDPA #พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลbit