TH / ENG

 

WAC Thai ID & Passport (Windows) โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและพาสปอร์ต กรอกฟอร์ม+บันทึกเป็น Excel อัตโนมัติ

 • - อ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่น
 • - อ่านพาสปอร์ตตามมาตรฐาน ICAO ได้
 • - อ่านบัตรประชาชนและพาสปอร์ต แล้วบันทึกลง Excel ได้อัตโนมัติ
 • - อ่านบัตรประชาชนและพาสปอร์ต แล้วกรอกฟอร์ม ที่เป็นโปรแกรม Office ต่างๆ เช่น Excel, Word รวมถึง Win app และ Web app ได้อัตโนมัติ
 • - ส่งออกข้อมูลจากบัตรประชาชนเป็น Excel, Text, Image และ PDF ได้
 • - ใช้ง่าย แค่เสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่าน ก็สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรได้ทันที
 • - ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง
 • - เหมาะสำหรับนำไปใช้ทำฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ป่วย, รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม-สัมมนา, รายชื่อนักศึกษา เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • 1. อ่านแล้วกรอกฟอร์มอัตโนมัติ
 •      - ใช้ได้กับฟอร์มที่เป็น Offices เช่น Excel, Words เป็นต้น
 •      - ใช้ได้กับฟอร์มที่เป็น Web app เช่น ฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องกรอกบนหน้าเวบ
 •      - ใช้ได้กับฟอร์มที่เป็น Win App เช่น โปรแกรมลงทะเบียน, ใบเสนอราคา และอื่นๆที่ต้องติดตั้งบน Windows (Based-on Windows)
 •      - เลือกข้อมูลที่ต้องการกรอกในฟอร์มได้ (เลือกได้ทั้งหมดยกเว้นภาพเจ้าของบัตร กรอกฟอร์มไม่ได้)
 •      - สร้างโปรไฟล์ในการกรอกฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวน

 • 2. อ่านแล้วบันทึกเป็น Excel อัตโนมัติ

  •      - เพียงตั้งค่าให้เก็บไฟล์ไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแค่เสียบบัตร ข้อมูลจะบันทึกในไฟล์ Excel ที่โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติทันที
  •      - ข้อมูลจากการเสียบบัตรจะเรียงลำดับกันลงมา ไม่มีการลบข้อมูลซ้ำ ถ้าเสียบบัตรใบเดิมซ้ำกัน ข้อมูลในไฟล์ก็จะซ้ำกัน
  •      - ข้อมูลในไฟล์นี้ จะบันทึกข้อมูลที่อ่านจากบัตรทั้งหมดลงในไฟล์ รวมถึงภาพเจ้าของบัตร และวันเวลาที่อ่านบัตรด้วย
  •      - เหมาะสำหรับใช้ทำรายชื่อลงทะเบียนต่างๆ

 • 3. อ่านแล้วบันทึกเป็น PDF อัตโนมัติ

  •      - เพียงตั้งค่าให้เก็บไฟล์ไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแค่เสียบบัตร ข้อมูลจะบันทึกเป็น PDF ให้ทันที
  •      - ข้อมูลจะถูกบันทึก 1 ไฟล์/ บัตร 1 ใบ โดยจะนำเลขบัตรไปตั้งเป็นชื่อไฟล์
  •      - ข้อมูลในไฟล์นี้ จะบันทึกข้อมูลที่อ่านจากบัตรลงในไฟล์ รวมถึงภาพเจ้าของบัตร แต่ไม่มีวันนเวลาที่อ่านบัตร
  •      - สามารถเลือกให้เป็น A4 หรือ A5 ได้
  •      - เหมาะสำหรับใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน

 • 4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้เองจากหน้าโปรแกรม
 •      - เพื่อการทำงานที่ราบรื่น ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอบ่อย ในโปรแกรมจะมีหน้าจอพิเศษให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นที่นอกเหนือจากในบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตได้
 •      - เพิ่มหัวข้อเองได้ไม่จำกัด

 

 

 • 5. อ่านแล้วบันทึกเป็น Text file และ Jpg อัตโนมัติ

  •      - เพียงตั้งค่าให้เก็บไฟล์ไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแค่เสียบบัตร ข้อมูลจะบันทึกเป็น Text file และ Jpg ให้ทันที
  •      - ข้อมูลจะถูกบันทึก 1 ไฟล์/ บัตร 1 ใบ โดยจะนำเลขบัตรหรือเลขพาสปอร์ตไปตั้งเป็นชื่อไฟล์
  •      - ข้อมูลใน text file นี้ จะบันทึกข้อมูลที่อ่านจากบัตรลงในไฟล์ แต่ไม่มีเวลาอ่านบัตร ข้อมูลการอ่านบัตรจะเรียงกันลงมาหัวข้อละบรรทัด ทุกไฟล์จะมีรูปแบบเดียวกัน
 •      - ภาพเจ้าของบัตรจะบันทึกเป็น Jpeg แยกต่างหาก เป็นภาพเจ้าของบัตร ไม่ใช่ภาพบัตรทั้งใบ แต่สำหรับพาสปอร์ตจะเป็นภาพพาสปอร์ตทั้งหน้า
 •      - เหมาะสำหรับนักพัฒนาหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมเอง สามารถเขียนโปรแกรมให้ดึงข้อมูลจาก text file และ JPG เพื่อไปใช้ในโปรแกรมของตัวเองได้

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

 • 1. ระบบลงทะเบียน
 • 2. เก็บข้อมูลผู้รับบริการในหน่วยบริการประชาชนของรัฐ เช่น ที่ว่าการอำเภอ, สถานีตำรวจ
 • 3. ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาล/คลินิก
 • 4. ลงทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/ โรงเรียน/ ติวเตอร์
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าธนาคาร/สถาบันการเงิน
 • 6. เก็บข้อมูลผู้ส่งของทางไปรษณีย์ และขนส่งต่างๆ
 • 7. ตรวจสอบสิทธิ์สมาชิกใน ฟิตเนส, สปา, สถานเสริมความงาม
 • 8. เก็บข้อมูลผู้เข้าพักในโรงแรม
 • 9. ลงทะเบียนงานอบรมสัมมนา/ วิจัย
 • ข้อควรระวังและข้อจำกัดในการใช้งาน
 • - โปรแกรมนี้ใช้กับ Windows เท่านั้น
 • - โปรแกรมนี้อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตรประชาชน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรนี้เป็นบัตรใบล่าสุดหรือไม่ และไม่เชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์
 • - สำหรับพาสปอร์ต โปรแกรมนี้จะอ่านข้อมูลจาก 2 บรรทัดล่างของพาสปอร์ตไม่ได้อ่านจากภาพพาสปอร์ต

 

 

#เครื่องอ่านบัตรประชาชน #เครื่องอ่านบัตรประชาชน USB #เครื่องอ่านบัตรประชาชน USB TYPE-C #เครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด #เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด #smartcard #smartcard reader #บัตรสมาร์ทการ์ด #บัตร smart card #บัตรประชาชน #USB Smart card reader #เครื่องอ่านบัตร ICT #เครื่องอ่านบัตรประชาชน กรมการปกครอง #เครื่องอ่านบัตรประชาชนสเปค ict #android smart card reader #เครื่องอ่านบัตรประชาชน Mac#เครื่องอ่านบัตรประชาชน Windows #เครื่องอ่านบัตรประชาชน Linux #เครื่องอ่านบัตรประชาชน Android #รับพัฒนาโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน