ลดปัญหาการกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและพาสปอร์ตผิด ด้วย...
WAC ThaiID & Passport

• อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอร์ต เพื่อกรอกฟอร์มที่เป็น Excel, Word และโปรแกรม Win app ต่างๆได้
• บันทึกข้อมูลออกมาเป็น Text, Image, Excel, PDF ได้
• ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น โปรแกรมออกบิล, โปรแกรมลงทะเบียน เป็นต้น
• สามารถดึงข้อมูลเชื่อมต่อกับ Web Application ได้ง่ายๆ รองรับ ทุก browser (Option)

Features

• ใช้ง่าย แค่เสียบบัตรก็อ่านข้อมูลและกรอกฟอร์มอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง
อ่านข้อมูลแล้วส่งไปยังโปรแกรมต่างๆที่ต้องการได้ เช่น Word, Excel, Notepad ฯลฯ
ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นที่ต้องใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนและพาสปอร์ต เช่น ระบบลงทะเบียน, ระบบสมาชิก, ระบบแลกบัตรเข้าออก (Visitor), ระบบเลือกตั้ง เป็นต้น
• สำห
รับ Software Developer สามารถดึงข้อมูลเชื่อมต่อกับ Web Application ได้ง่ายๆ รองรับ ทุก browser
ใช้เก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาซื้อสินค้าและบริการ
• เหมาะสำหรับงานออกบิล,ใบเสนอราคา, ลงทะเบียน, ร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านส่งพัสดุ ฯลฯ หรืองานที่ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวนมากๆ

บันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชนออกมาเป็นไฟล์ต่างๆดังนี้
- Text file + ภาพเจ้าของบัตร Jpg
- Excel
- PDF
• บันทึกข้อมูลจากพาสปอร์ตออกมาเป็นไฟล์ต่างๆดังนี้
- Text file + ภาพหน้าพาสปอร์ต Jpg
- Excel
- PDF


ตัวอย่างไฟล์ที่ได้

จากบัตรประชาชน

จากพาสปอร์ต

เหมาะสำหรับ

 

เครื่องอ่านที่ใช้ร่วมกันได้