อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ smart card reader

ZW-12026-1
เครื่องอ่านบัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด เสียบบัตรแนวนอน
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ smart card reader

• สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ รวมถึงอ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของกรมการปกครองได้เป็นอย่างดี
• มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8MHz
• ใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อแบบ USB
• ใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5V, 3V, 1.8V ได้
• รองรับ Windows XP, 7, 8, 10, 11
• รองรับการทำงานตามคำสั่งมาตรฐาน ISO7816 CCID, PC/SC และ CT-API (PC/SC CT-API Wrapper)
• ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน WAC ThaiID ได้ทันที (Option)

ZW-12026-1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ smart card reader เป็นเครื่องอ่าน-เขียนบัตรสมาร์ทการ์ดชนิดเสียบบัตรแนวนอน บางเบา พกพาสะดวก เชื่อมต่อด้วย USB ดีไซน์สวยทันสมัย สามารถอ่าน-เขียนบัตรสมาร์ทการ์ด, บัตรเมโมรี่การ์ด, บัตรไมโครโปรเซสเซอร์ ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี และอ่านบัตรประชาชนไทยสมาร์ทการ์ดได้ทุกรุ่น ใช้ได้กับโปรแกรม Police, สาธารณสุข และโปรแกรมของหน่วยงานราชการที่ต้องเชื่อมต่อกับทะเบียนราษฎร์

Specification

• USB 2.0 compatible with USB 1.1
• Support EMV specification
• Based on ISO/IEC 7816 implementation
• Meet Microsoft WHQL USB Smart Card Reader requirements
• Include WDM driver to work on Windows 98 and Windows 2000
• Max. Clock Frequency up to 12 MHz
• Dedicated as an USB full speed device with bulk transfer endpoint
• Based on USB-CCID class, short APDU level
• Compatible with Microsoft USB-CCID driver
• Reading speed - 420 Kbps(when supported by card)
• Transmission speed - 12 Mbps (USB 2.0 full speed).
• Support smart card type
    o IC Card ISO/IEC7816-1,2,3 Class A, B, C (5V, 3V, 1.8V)
    o Support PC Smart Card industry standard – PC/SC 2.0
    o Support Microsoft Smart Card for Windows
    o Support T0, T1 protocol, I2C memory card, SLE4418/28, SLE4432/42, AT88SC1608 and AT45D041 card
    o SIM card : Standard SIM, Micro SIM, Nano SIM (Via SIM adapter)
• Power consumption : 60mA
• Support standard ISO7816 CCID, PC/SC, CT-API (PC/SC CT-API Wrapper)