< ระบบจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน : Waterwork Billing Management System ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับ ประปาตำบล, ประปาอำเภอ, ประปาหมู่บ้าน

ระบบจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน สำหรับอบต. หมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ

 

 

Features

ข่าวสาร/ ข่าวด่วน

แสดงข่าวสารในชุมชน, อุบัติเหตุ, ข่าวกิจกรรม รวมถึงการ ที่ทุกคนในชุมชนจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสำคัญ ส่งตรงถึงมือถือของทุกคนทันที ทั้งแบบรูป, เสียง, วีดีโอ โดยไม่ต้องใช้เสียงตามสาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง-ซ่อมบำรุง ช่วยให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารที่น่าสนใจผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องใช้เสียงตามสาย

รายการชำระเงิน

สมาชิกบ้านแต่ละหลังสามารถตรวจสอบรายการค้างชำระ และรายการที่ชำระเงินแล้ว พร้อมรหัสสำหรับโอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือได้โดยตรง และชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโอนผ่านมือถือได้ โดยไม่ต้องเสียเวลามาจ่ายเองที่ อบต. หรือไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ ประหยัดเวลาทั้งผู้รับและผู้จ่าย

แจ้งเหตุ

ช่วยเพิ่มช่องทางการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ด้วยระบบแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมพิกัด GPS และเบอร์โทรผู้แจ้งเหตุ

ร้องเรียน/ ร้องทุกข์

ช่วยให้การร้องเรียนเป็นเรื่องง่ายๆ ข้อมูลส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายก อบต., ปลัด อบต., เจ้าหน้าที่ มีการติดตามเรื่องราว มีการเก็บบันทึกประวัติการร้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ข้อมูลบริการ

เป็นฐานข้อมูลการให้บริการของ อบต. ทุกคนในชุมชนสามารถหาข้อมูลเองได้ว่า การติดต่อ อบต.แต่ละเรื่อง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลดความยุ่งยากในการติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาโทรสอบถามหลายรอบ

สถานที่สำคัญ

เป็นฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนนั้น เช่น ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านของฝาก/ของที่ระลึก, โรงแรม, ปั๊มน้ำมัน, สถานีตำรวจ, เบอร์โทรฉุกเฉิน ฯลฯ ในลักษณะข้อมูลและแผนที่ ค้นหาง่าย

ธุรกิจชุมชน

เป็นฐานข้อมูลธุรกิจต่างๆในชุมชน เช่น ประเภท, จำนวน, รายชื่อ, สถานที่ตั้ง-เบอร์ติดต่อ, สถิติข้อมูลธุรกิจ เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลชุมชน

เป็นฐานข้อมูลของชุมชน เช่น จำนวน-สถิติประชาการ, สถิติทางสาธารณสุข, จำนวน-สถิติทางการศึกษา, จำนวนครัวเรือน, ภูมิประเทศ, จุดเด่นชุมชน, วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ

TPS900 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมาตรวัดน้ำ พร้อมพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ใบรับเงิน สำหรับ การจัดเก็บ เงินสด สามารถอ่านข้อมูลบัตรประชาชน ใบขับขี่ บันทึกภาพ บันทึกตำแหน่งทรัพย์สิน พิมใบเสร็จ ใบแจ้งยอดค้างชำระ