< ระบบจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน : Waterwork Billing Management System ระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาสำหรับ ประปาตำบล, ประปาอำเภอ, ประปาหมู่บ้าน

ระบบบริหารและจัดเก็บรายได้ ผู้ใช้น้ำและระบบบริการข้อมูล อบต.

ระบบบริหารและจัดเก็บรายได้ ผู้ใช้น้ำและระบบบริการข้อมูลอบต. (Water Bill Management and Information Service System) เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอบต. ซึ่งจะช่วยให้การคิดและจัดเก็บค่าน้ำมีมาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันรายรับรั่วไหล และเพิ่มความสะดวกในการคิดเงิน จัดเก็บ และออกบิลค่าน้ำได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบของระบบ

 • ระบบจัดเก็บรายได้ มี 3 โมดูล ได้แก่
  1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้น้ำ
 • 2. ระบบจัดเก็บรายได้
 • 3. ระบบจดมิเตอร์
 • ระบบบริการข้อมูล อบต. เป็น Mobile Application มี 4 โมดูล ได้แก่
 • 1. ประวัติการชำรเงิน
 • 2. ประกาศ
 • 3. ร้องเรียน/แจ้งเหตุ
 • 4. ข้อมูลธุรกิจ/ท่องเที่ยว/บริการ

 

การทะเบียนผู้ใช้น้ำ

 • - ทำงานผ่านเวบ
 • - เพิ่ม/บันทึก/แก้ไข/ค้นหา ทะเบียนผู้ใช้น้ำได้อย่างรวดเร็ว
 • - มีระบบยื่นเรื่องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำใหม่ พร้อมตรวจสอบสถานะได้ว่าอยู่ไหนขั้นตอนไหน เช่น ตรวจสอบ, อนุมัติ, ไม่อนุมัติ เป็นต้น

การติดตามหนี้

- ตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระ โอนไปยังระบบติดตามหนี้สินได้

- ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้นำที่ค้างชำระ ออกจดหมายทวงหนี้และจดหมายแจ้งตัดมิเตอร์โดยระบุวันที่ได้

การต่อมิเตอร์

 • - ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำที่รอต่อมิเตอร์
 • - เปลี่ยนสถานะจาก “รอต่อมิเตอร์” เป็น “ต่อมิเตอร์แล้ว” ได้

ระบบรายงาน

- ระบุเงื่อนไขการออกรายงานได้ตามต้องการ

- พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ หรือส่งออกเป็น Excel ได้

การรับจ่ายน้ำ

 • แสดงข้อมูลการรับ-จ่ายน้ำ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับ-จ่ายน้ำแต่ละเดือน นำมาเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • - สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้ตามปีที่ต้องการ
 • - สามารถแสดงผลข้อมูลการรับ-จ่ายน้ำเป็นรายเดือนแยกตามปีที่เลือกได้
 • - สามารถแสดงกราฟสรุปการรับ-จ่ายน้ำในแต่ละเดือนได้

สรุปรายได้

 • แสดงข้อมูลการสรุปรายได้ โดยแยกสรุปเป็นรายเดือนเพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละเดือน และยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละเดือนว่ามีรายได้มาจากเงินประเภทไหนบ้าง
 • - สามารถแสดงข้อมูลตามปีที่ต้องการได้
 • - สามารถแสดงข้อมูลรายเดือนแยกตามปีที่ต้องการได้
 • - สามารถแสดงผลเป็นกราฟได้ เช่น สรุปข้อมูลรายได้แยกประเภท, สรุปข้อมูลรายได้เปรียบเทียบแต่ละเดือน

การบันทึกเลขมาตร

 • - ใช้อุปกรณ์ Handheld POS SUMI V1 สำหรับการบันทึกเลขมาตร คำนวณค่าน้ำในเดือนนั้น และพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีสะดวกสบาย พกพาง่ายคล่องตัว
 • - ข้อมูลการจดบันทึก การรับชำระ และการทำรายงาน เจ้าหน้าที่สามารถทำผ่าน Web report ได้

การชำระเงิน

 • เงินสด
 • - เจ้าหน้าที่สามารถเก็บเงินค่าน้ำ, บันทึกการจ่ายเงิน และออกใบเสร็จจากเครื่อง SUMI V1 ได้ทันที
 • โอนเงิน
 • - สมาชิกเช็คค่าน้ำที่ต้องชำระได้ผ่าน Mobile application และนำใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์นี้ไปสแกนเพื่อชำระค่าน้ำที่ธนาคารได้
 • - ชำระได้โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, เอทีเอ็ม, โอนผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร

การแจ้งชำระเงิน

 • แจ้งการชำระเงิน
 • - กรณีไม่ได้ใช้บริการรายงานจากธนาคาร ให้ส่งไลน์สลิปโอนเงินมายังเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ คัดกรองและบันทึก
 • - กรณีใช้บริการรายงานจากธนาคาร จะมีอีเมลส่งมาให้ทุกสิ้นวัน ระบบจะนำไฟล์นี้มาจับคู่การโอนโดยอัตโนมัติว่าใครจ่ายแล้วบ้าง
 • การตรวจสอบการชำระเงิน

 • รายการรับชำระจะถูกบันทึก และแจ้งรายการ ชำระแล้ว บันทึกเป็นประวัติการชำระเงิน ให้ สมาชิกได้ทราบผ่าน Mobile application

การชำระเงิน สำหรับผู้ใช้น้ำ

 • - แจ้งเตือนชำระเงินเมื่อถึงกำหนด
 • - ตรวจสอบรายการค้างชำระ ประวัติการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ
 • - เรียกดูใบแจ้งหนี้ และนำภาพไปสแกนเพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆได้
 • - ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM หรือโอนผ่านมือถือได้ โดยไม่ต้องเสียเวลามาจ่ายเองที่ อบต. หรือไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บ ประหยัดเวลาทั้งผู้รับและผู้จ่าย
 • ประกาศ

 • แสดงข่าวสารในชุมชน, ข่าวกิจกรรม รวมถึงการที่ทุกคนในชุมชนจะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารสำคัญ ส่งตรงถึงมือถือของทุกคนทันที ทั้งแบบรูป, เสียง, วีดีโอ โดยไม่ต้องใช้เสียงตามสาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง-ซ่อมบำรุง ช่วยให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารที่น่าสนใจผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องใช้เสียงตามสาย

ร้องเรียน/แจ้งเหตุ

 • - ข้อมูลส่งตรงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นายก อบต., ปลัด อบต., เจ้าหน้าที่ทันที
 • - มีการติดตามเรื่องราว มีการเก็บบันทึกประวัติการร้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆได้ถูกดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • - ช่วยเพิ่มช่องทางการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ด้วยระบบแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์มือถือ พร้อมพิกัด GPS และเบอร์โทรผู้แจ้งเหตุ
 • ข้อมูลชุมชน

 • ข้อมูลบริการ - เป็นฐานข้อมูลการให้บริการของ อบต. คนในชุมชนสามารถหาข้อมูลเองได้ว่า การติดต่อ อบต. แต่ละเรื่อง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ลดความยุ่งยากในการติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาโทรสอบถามหลายรอบ
 • ข้อมูลท่องเที่ยว - เป็นฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนนั้น เช่น ร้านอาหาร, สถานที่ท่องเที่ยว, ร้านของฝาก/ของที่ระลึก, โรงแรม, ปั๊มน้ำมัน, สถานีตำรวจ, เบอร์โทรฉุกเฉิน ฯลฯ ในลักษณะข้อมูลและแผนที่ ค้นหาง่าย
 • ข้อมูลธุรกิจ - เป็นฐานข้อมูลธุรกิจต่างๆในชุมชน เช่น ประเภท, จำนวน, รายชื่อ, สถานที่ตั้ง-เบอร์ติดต่อ, สถิติข้อมูลธุรกิจ เป็นต้น