เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ FS21

FS21 เครื่องควบคุมการบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกประตู (Fingerprint time attendance & Access control) ที่ทนทาน ทันสมัย สามารถตรวจสอบลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ใช้ควบคุมการเปิดปิดประตูและบันทึกเวลาทำงานได้ ใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือ, การกดรหัส, บัตรสมาร์ทการ์ด หรือสองอย่างควบคู่กันก็ได้ เหมาะสำหรับ โรงงาน, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงแรม, ธนาคาร, มหาวิทยาลัย, ราชการ, หอพัก, อาคารสำนักงาน ฯลฯ

Free!

1. โปรแกรมบันทึกและคิดเวลาทำงาน คิดขาด ลา มา สาย โอที ได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมทำรายงานอัตโนมัติ

2. โปรแกรมคิดเงินเดือนอย่างง่าย พร้อมพิมพ์สลิปเงินเดือนได้ทันที

3. FAS ซอฟแวร์บริหารจัดการเครื่องสแกนลายนิ้วมือทั้งระบบ

Features

• เป็นเครื่องบันทึกเวลาเข้าออก (Time attendance) และควบคุมการเปิดปิดประตู (Access control) ในเครื่องเดียวกัน

• ใช้ได้ทั้งลายนิ้วมือ, การกดรหัส และบัตรสมาร์ทการ์ด

• Live fingerprint detection(LFD) ช่วยให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้เฉพาะลายนิ้วมือจากผู้ใช้จริงเท่านั้น

• พนักงานแต่ละคนสามารถลงทะเบียนลายนิ้วมือได้สูงสุด 3 นิ้ว

• สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Stand alone และเน็ตเวิร์ค

• หัวอ่านทำจากกระจก (K9 Glass) ป้องกันรอยขีดข่วน, แรงกระแทกและสารเคมี

Access Control

• การควบคุมเข้าออกสามารถทำได้ 6 วิธี คือ
   o ลายนิ้วมืออย่างเดียว (1:N)
   o กดรหัส+ลายนิ้วมือ (1:1)
   o บัตร Mifare +ลายนิ้วมือ (1:1)
   o บัตร Mifare+ลายนิ้วมือที่เก็บอยู่ในบัตร (1:1) (เพื่อป้องกันข้อมูลลายนิ้วมือรั่วไหล สามารถเลือกเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้ในบัตรเท่านั้นได้)
   o บัตร Mifare +กดรหัส
   o บัตร Mifare อย่างเดียว

Specification

 • • หัวอ่านทำจากกระจก (K9 Glass) ป้องกันรอยขีดข่วน, แรงกระแทกและสารเคมี
  • ความเร็วในการสแกน 0.5 วินาที
  • ความละเอียดของลายนิ้วมือ 320*480 pixel หรือ 500 DPI
  • Light source : 4 infrared LEDs.
  • พื้นที่การสแกนลายนิ้วมือ 16*24 มม.
  • ค่าความผิดพลาดในการแสกนลายนิ้วมือ : FAR = 1:1,000,000 และ FRR = 1:100
  • หน้าจอแสดงผล LCD แบบ 122*32 dot matrix พร้อมไฟเรืองแสง สามารถแสดงผลแบบภาษาอังกฤษ
  • ปุ่มกดรหัส 16 ปุ่มพร้อมไฟเรืองแสง, เสียงบอกสถานะการสแกนลายนิ้วมือและไฟแสดงสถานะสีเขียวและแดง
  • ระยะห่างในการอ่านบัตร Mifare 30 มม.
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย Ethernet 10/100 • แบตเตอรี่แบบลิเทียมสำหรับ Real time clock
  • อุณหภูมิในการใช้งาน: -10 ถึง +55 OC
  • ขนาด : 140*110*41.5 มม
 • Standalone Mode
 • • ลายนิ้วมือที่กำลังสแกนจะถูกเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวเครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่ใช้บัตร Mifare โดยไม่ใช้ลายนิ้วมือ การตรวจสอบก็จะทำในตัวเครื่องในลักษณะเดียวกัน
  • ข้อมูลการเข้าออกใน เครื่อง สามารถส่งไปยัง FAS และสามารถบันทึกเป็น excel หรือ text file ก็ได้
 • Network Mode
 • • เปรียบเทียบและตรวจสอบลายนิ้วมือจะทำบน FAS ในกรณีที่ใช้บัตร Mifare โดยไม่ใช้ลายนิ้วมือ การตรวจสอบก็จะทำในตัวเครื่องบน FAS ในลักษณะเดียวกัน
  • ข้อมูลการเข้าออกที่เก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text file ก็ได้
  • ถ้าการเชื่อมต่อในระบบ LAN เกิดขัดข้อง เครื่อง จะเปลี่ยนมาทำงานในโหมด stand alone โดยอัตโนมัติ
 • Member Mode
 • • สามารถเก็บลายนิ้วมือในบัตรได้ โดยลายนิ้วมือที่กำลังสแกนจะถูกเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือในบัตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลใดๆไว้ในเครื่องและไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ FAS หรือต่อกับระบบเน็ตเวิร์คให้ยุ่งยาก
  • ใช้ได้กับบัตร Mifare 4k เท่านั้น

โปรแกรมที่มีให้

 • 1. Administrator Program
 • ใช้ในการจัดการข้อมูล Staff เช่น เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ์ให้ Staff แต่ละคนได้ว่าสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวหรือแก้ไขได้ด้วย
 • 2. Enroll Office
 • เป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลของพนักงานมีคุณสมบัติดังนี้
 • - สามารถเพิ่ม/ ลบ/ เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข ข้อมูลพนักงานและลายนิ้วมือได้
 • - สามารถกำหนดรูปแบบเวลาการทำงานที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่ง หรือแต่ละแผนกที่แตกต่างกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนรูปแบบ และกำหนดเวลาการทำงานได้เอง
 • - สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีได้
 • - เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสก็สามารถลงเวลาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการกด รหัสใดเพิ่มเติม แม้จะมีพนักงานจำนวนมาก
 • - ค้นหาลายนิ้วมือได้ถูกต้อง แม่นยำ
 • - แสดงรายละเอียดได้ว่ามีการบันทึกลายนิ้วมือใดไปแล้ว
 • 3. Easy Payoll
 • โปรแกรมคิดเงินเดือนอย่างง่าย คิดเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม พิมพ์สลิปเงินเดือน
 • 4. Time Attendance
 • เป็นโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเวลาทำงาน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 • - สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มา สาย โดยอัตโนมัติ
 • - เชื่อมต่อข้อมูลไปยังโปรแกรม Payroll ได้ในรูปแบบ Text File
 • - สามารถแก้ไขรายละเอียดการลงเวลาของพนักงานได้เช่น ลืมลงเวลา หรือออกไปปฏิบัติงานภายนอก เป็นต้น
 • - สรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มา สาย OT
 • - แสดงเวลาการทำงานโดยใช้แถบสีเพื่อความชัดเจน เช่น ลาใช้สีเหลือง, ขาดใช้สีแดง เป็นต้น
 • - สามารถตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกเวลาได้แบบ Real time
 • - มีรายงานให้ผู้ใช้เลือกได้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดช่วงเวลาและประเภทพนักงานที่ต้องการได้เอง เช่น
 • 1. รายงานการทำงานประจำวัน
 • 2. รายงานการทำงานล่วงเวลา
 • 3. รายงานการมาสายและขาดงานประจำวัน
 • 4. รายงานข้อมูลพนักงาน
 • 5. รายงานการมาสายออกก่อนเวลา
 • 6. รายงานวันหยุดประจำปี
 • 7. รายงานสรุปการทำงานในวันหยุด
 • 8. รายงานสรุปการทำงานประจำวัน
 • 9. รายงานสรุปผลการทำงาน
 • 10. รายงานสรุปเวลาเข้าออกพนักงาน
 • 11. รายงานสรุปเวลาทำงาน
 • 12. รายงานสรุปสายเป็นนาที
 • 13. รายงานแสดงเวลาเข้าออกพนักงาน
 • 5. Fingerprint Authentication Server (FAS)

• FAS  คือซอฟแวร์เฉพาะที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเข้าออกและ ควบคุมเครื่องทั้งหมดในระบบ
• ลายนิ้วมือที่กำลังสแกนจาก เครื่องไม่ว่าจะส่งมาจากเครื่องใดก็ตาม ข้อมูลจะถูกส่งมาที่ FAS เพื่อเปรียบเทียบลายนิ้วมือในฐานข้อมูล เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ผลจะถูกส่งกลับไปที่เครื่องนั้นๆอย่างถูกต้อง
• การลงทะเบียนลายนิ้วมือใน FAS ทำโดยการใช้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Fingerprint reader)WFS80 เชื่อมต่อด้วย USB 2.0
• ฐานข้อมูลใน เครื่องทุกเครื่องและใน FAS สามารถปรับให้ตรงกันได้ในครั้งเดียว
• ข้อมูลรายการเข้าออกใน เครื่องสามารถอัพโหลดไปยัง FAS ได้
• ข้อมูลการเข้าออกที่เก็บใน FAS สามารถบันทึกในรูปของ excel หรือ text
• เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม, ลบ, แก้ไข ฯลฯ เกี่ยวกับรายละเอียดและลายนิ้วมือของพนักงานทั้งในเครื่อง เครื่องและ FAS โดยผ่านระบบ LAN

 • • สามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ข้อมูลของพนักงาน (ไม่รวมข้อมูลลายนิ้วมือ) สามารถสำรองและเรียกคืนข้อมูลได้ด้วย
  • สามารถทำรายงานการเข้าออกได้ 3 แบบ
     o เข้าครั้งแรกและออกครั้งสุดท้ายภายใน 24 ชม.
     o เข้าครั้งแรกใน 24 ชม.
     o เข้า-ออกแบบกะ ซึ่งมีกะแบบข้ามคืน
  • การอนุญาตเข้าออก กำหนดรูปแบบได้ดังนี้
     o สำหรับ เครื่องแต่ละเครื่อง
     o สำหรับผู้ใช้แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม/ กะ
     o สำหรับช่วงเวลาในแต่ละวันหรือวันที่กำหนดในทุกๆสัปดาห์ เช่น ไม่ให้เข้าออกทุกๆวันเสาร์-อาทิตย์