เครื่องอ่านบัตรประชาชน พร้อมโปรแกรมจัดเก็บและทำรายงานผู้เข้าพัก สำหรับโรงแรมที่เน้นลูกค้าคนไทย
 • • อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว
 • • กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชนลงในโปรแกรมอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดในการกรอกเอง
 • • ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาในการ Check in/ Check Out
 • • นำข้อมูลมาทำ รร.3 ได้ทันที โดยไม่ต้องถ่ายเอกสารให้ยุ่งยาก สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามต้องการ
 • • ออกรายงาน รร.4, ตม.30 ได้แบบไม่ผิดพลาด ส่งออกเป็น Excel ที่สามารถอัพโหลดเข้าระบบเว็บของกรมการปกครองและกองตรวจคนเข้าเมืองได้ทันที
 • • เหมาะสำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท, เกสท์เฮ้าส์ , บังกะโล, หอพัก, และทุกที่ที่มีการบริการห้องพักที่เน้นลูกค้าคนไทย

คุณสมบัติ

 • • ดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมกรอกเข้าไปในโปรแกรมอัตโนมัติ เช่น ชื่อ-สกุล, วันเกิด, ที่อยู่ ฯลฯ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
  • กรอกรายละเอียดอื่น ๆได้ตามต้องการ เช่น หมายเลข ตม., อาชีพ, เดินทางจาก-ไปยัง, หมายเลขห้อง, ค่าห้อง, Check in/Out พร้อมพิมพ์ใส่ใน รร.3 ได้ทันที
  • ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ค้นหาได้หลายรูปแบบ ทั้งจากชื่อ, นามสกุล, หมายเลขบัตร ฯลฯ
  • จัดเก็บเจ้าของบัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น นามบัตร เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงได้คมชัด รวดเร็ว ไม่ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้แบบเดิมๆ
 • • อ่านบัตรประชาชนตามมาตรฐาน ISO 7816 ของกรมการปกครองได้ทันที
  • จัดทำรายงาน รร.4 และ ตม.30 ได้ทั้งแบบพิมพ์บนกระดาษและเป็นไฟล์ Excel ที่พร้อมสำหรับอัพโหลดขึ้นเวบของกรมการปกครองและกองตรวจคนเข้าเมือง
  • สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel, Text, Html และ XML ได้
  • เลือกระยะเวลาที่ต้องการส่งออกจข้อมูลได้ตามต้องการ

หน้าจอหลักในการจัดเก็บ บริหารจัดการข้อมูลผู้เข้าพัก

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้