เครื่องอ่านพาสปอร์ตและบัตรประชาชน
พร้อมโปรแกรมจัดเก็บและทำรายงานผู้เข้าพัก สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก

• อ่านข้อมูลจากพาสปอร์ตและบัตรประชาชนได้ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว
• กรอกข้อมูลจากพาสปอร์ตและบัตรประชาชนลงในโปรแกรมอัตโนมัติ ลดความผิดพลาดในการกรอกเอง
• ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาในการ Check in/ Check Out
• นำข้อมูลมาทำ รร.3 ได้ทันที โดยไม่ต้องถ่ายเอกสารให้ยุ่งยาก สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆได้ตามต้องการ
• ออกรายงาน รร.4, ตม.30 ได้แบบไม่ผิดพลาด ส่งออกเป็น Excel ที่สามารถอัพโหลดเข้าระบบเว็บของกรมการปกครองและกองตรวจคนเข้าเมืองได้ทันที
• เหมาะสำหรับ โรงแรม, รีสอร์ท, เกสท์เฮ้าส์ , บังกะโล, หอพัก, และทุกที่ที่มีการบริการห้องพัก สำหรับชาวไทยและต่างชาติ

คุณสมบัติ Guest Profile

• ดึงข้อมูลได้จากบัตรประชาชนและพาสปอร์ต พร้อมกรอกเข้าไปในโปรแกรมอัตโนมัติ เช่น หมายเลขพาสปอร์ต, ชื่อ-สกุล, วันเกิด, สัญชาติ ฯลฯ โดยไม่ต้องพิมพ์เอง
• กรอกรายละเอียดอื่น ๆได้ตามต้องการ เช่น หมายเลข ตม., อาชีพ, เดินทางจาก-ไปยัง, หมายเลขห้อง, ค่าห้อง, Check in/Out พร้อมพิมพ์ใส่ใน รร.3 ได้ทันที
• ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ค้นหาได้หลายรูปแบบ ทั้งจากชื่อ, นามสกุล, ประเทศ, หมายเลขพาสปอร์ต, ฯลฯ
• จัดเก็บภาพพาสปอร์ต, เจ้าของบัตรประชาชน และเอกสารสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น วีซ่า เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงได้คมชัด รวดเร็ว ไม่ต้องถ่ายสำเนาเก็บไว้แบบเดิมๆ

• อ่านพาสปอร์ตตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้ โดยอ่านจากแถบข้อมูล MRZ (Machine Readable Zone)
• จัดทำรายงาน รร.4 และ ตม.30 ได้ทั้งแบบพิมพ์บนกระดาษและเป็นไฟล์ Excel ที่พร้อมสำหรับอัพโหลดขึ้นเวบของกรมการปกครองและกองตรวจคนเข้าเมือง
• สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel, Text, Html และ XML ได้
• เลือกระยะเวลาที่ต้องการส่งออกจข้อมูลได้ตามต้องการ


ตัวอย่างหน้าจอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้