WAC Thai ID
ชุดโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนสำหรับการทำตารางรายชื่อ, งานลงทะเบียน, การออกบิล-ใบเสนอราคา กรอกได้ทั้งExcel, โปรแกรม Office ต่างๆ, โปรแกรมบน Windows และฟอร์มที่เป็นหน้าเวบ

• อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเพื่อกรอกฟอร์มที่เป็นโปรแกรม Office ต่างๆ เช่น Excel, Word เป็นต้น
• อ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเพื่อกรอกฟอร์มที่เป็น Win App เช่น โปรแกรมออกบิล, โปรแกรมลงทะเบียน, โปรแกรมสมาชิก, โปรแกรมแลกบัตรเข้าออก (Visitor) เป็นต้น
• ส่งออกข้อมูลจากบัตรประชาชนเป็น Excel, Text, Image และ PDF ได้
• ใช้ง่าย แค่เสียบบัตรเข้าไปในเครื่องอ่าน ก็สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรได้ทันที
• ลดความผิดพลาดจากการพิมพ์เอง สามารถอ่านข้อมูลต่างๆจากบัตรได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน, วันเกิด, วันออกบัตร, วันหมดอายุ และรายละเอียดอื่นๆตามหน้าบัตรรวมถึงภาพเจ้าของบัตรด้วย


ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

• การกรอกข้อมูลลูกค้าในการออกบิล, ใบเสนอราคา, ใบรับประกันสินค้า, ใบสมัคร ฯลฯ
• เก็บข้อมูลผู้รับบริการในหน่วยบริการประชาชนของรัฐ เช่น ที่ว่าการอำเภอ, สถานีตำรวจ
• เก็บข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/คลินิก
• ทำตารางลงทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย/ โรงเรียน/ ติวเตอร์
• เก็บข้อมูลผู้ส่งของทางไปรษณีย์ และขนส่งต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
• เก็บข้อมูลผู้เข้าพักในโรงแรม เพื่อนำไปทำ รร.3, รร.4 และ ตม.30
• ทำตารางลงทะเบียนผุ้เข้าอบรม-สัมมนา
• เก็บข้อมูลลูกค้าร้านอินเตอร์เน็ต
• เป็นต้น

 

ตัวอย่างไฟล์ที่ได้จากการ Export

จากบัตรประชาชน

ตัวอย่างการกรอกฟอร์มแบบต่างๆ

 

เครื่องอ่านที่ใช้ร่วมกันได้